علی بن خازن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زین الدین ابوالحسن علی معروف به ابن خازن یکی از فقهای بزرگ شیعه در اوایل قرن نهم هجری است. ابن خازن عالمی فاضل، فقیهی کامل و ادیبی متکلم بود که در علوم عقلی و نقلی سرآمد علمای عصر خویش گردد.

او در اواسط قرن هشتم در بیت علم متولد شد و سالها از محضر پدر بزرگوارش عزالدین ابومجد فرزند شمس الدین محمد خازن و علمای دیگر امثال فخر المحققین بهره مند بود، اما بیشتر مراتب علمی او از محضر شیخ محمد بن مکی نصیب او گردید و شیخ شهید در اجازه ای که به او می دهد مراتب علمی و استادی او را در کلیه علوم منقول و معقول تأیید می نماید.

ابن خازن قبل از فاضل مقداد از اساتید بزرگ عراق بود و امثال سید علی نیلی و شیخ احمد بن فهد حلّی از محضر او نیز بهره مند بودند و خود به مقام استادی رسیدند.

تاریخ دقیقی از وفات او به دست نمی آید، ظاهراً در اوایل قرن نهم وفات نموده است.

منبع

پایگاه شعائر