شرح نهج البلاغه وبری (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از شرح نهج البلاغه وبری)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نویسنده احمد بن محمد وبری خوارزمی
موضوع شرح نهج البلاغه
زبان عربی

کتاب «شرح نهج البلاغه» نوشته احمد بن محمد وبری خوارزمی از فضلای قرن ششم هجری است. وی در اثر خود، تنها مشکلات کتاب شریف «نهج البلاغه» را به صورت تعلیق بر نهج البلاغه شرح کرده است.

معرفی اجمالی

احمد وبری خوارزمی، در «شرح نهج البلاغه» خود فقط مشکلات نهج البلاغه را به صورت تعلیق بر نهج البلاغه شرح کرده و شرح کامل بر نهج البلاغه ننوشته است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه درباره شرح نهج البلاغه وبری می نویسد: این شرح از مآخذ شرح بیهقی در کتاب معارج نهج البلاغه بوده است، چرا که خود او در ابتدای معارج نوشته: «از کسانی که خبر او را شنیده و اثرش را دیده ام اما خود او را ندیده ام، امام احمد بن محمد وبری، ملقب به شیخ جلیل است. وی مشکلات نهج البلاغه را شرح کرده و من از آن در این کتاب (معارج نهج البلاغه) استفاده کردم.»[۱]

وضعیت کتاب

اصل این شرح در حوادث ایام از بین رفته و به دست ما نرسیده است، اما علاوه بر بیهقی، قطب الدین کیدری در حدایق الحقایق و ابن عتایقی در شرح خود بر نهج البلاغه از این شرح نقل نموده اند.[۲]

پانویس

  1. الذریعه، ج۱۴،ص۱۱۵، شماره ۱۹۳۹
  2. سیدعبدالعزیز طباطبائی، نهج البلاغه عبدالقرون، (تراثنا ش ۳۷ ص ۱۵۲)

منابع

  • مصطفی بروجردی، نگاهی به شرح های نهج البلاغه، در دسترس در سایت حوزه بازیابی: ۱۸ فروردین ۹۷.
  • آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج۱۴.