راهنما:جدول ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خودآموز ایجاد جدول با روش چپقی

تمام اطلاعاتی که در یک جدول قرار می‌گیرد، توسط دستور اصلی روش چپقی، که عبارت‌است از آکولاد به علاوه کاراکتر چپق، احاطه می‌شود. پس به طور کلی اطلاعات ساختار اولیه یک جدول چنین است:

{|
     محتویات جدول
|}

هر جدول می‌تواند یک عنوان نیز در بالایش داشته باشد، که با استفاده از کاراکترهای +| قابل اضافه کردن است:

{|
|+عنوان جدول
   محتویات جدول
|}

هر سطر در جدول را باید با علامت -| تعریف کنید:

{|
|+عنوان جدول
|-
   محتویات سطر اول
|-
   محتویات سطر دوم
|}

و هر سطر از جدول شامل یک یا چند خانه خواهد بود. هر خانه را در یک سطر جدا که با کاراکتر چپق و یک فاصله بعد از آن آغاز می‌شود، تعریف می‌کنیم:

{|
|+عنوان جدول
|-
| خانه اول ردیف اول
|-
| خانه اول ردیف دوم
| خانه دوم ردیف دوم
|}

کد بالا، اولین کد کامل یک جدول است. در زیر محصول به کار گیری کد بالا را می‌بنید.

عنوان جدول
خانه اول ردیف اول
خانه اول ردیف دوم خانه دوم ردیف دوم

دو نکته در این مرحله قابل توجه است.

1. روش سادهٔ ایجاد یک خانه در یک ردیف جدول، همان طور که دیدید، عبارت است از رفتن به سطر جدید، و شروع سطر با کاراکتر چپق و یک فاصله. روش آسان تر آن است که اولین خانه در هر سطر جدول مانند فوق ایجاد شود، اما برای خانه‌های بعدی همان سطر جدول، به جای رفتن به سطر بعدی و وارد کردن کاراکتر چپق، در همان سطر دو بار کاراکتر چپق را وارد کنید. به عنوان نمونه، کد زیر همان چیزی را نشان می‌دهد که کد قبلی نشان داد.

{|

|+عنوان جدول
|-
| خانه اول ردیف اول
|-
| خانه اول ردیف دوم || خانه دوم ردیف دوم
|}

2. غیر از خانه‌های معمولی، جداول می‌توانند خانه‌های ویژه‌ای موسوم به خانه‌های عنوان‌گذاری یا Heading Cell داشته باشند. متن این خانه‌ها معمولاً کلفت‌تر نوشته می‌شود. در دستور زبان چپقی این خانه‌ها به جای آن که با | شروع شوند، با ! شروع می‌شوند. هم‌چنین اگر چند تا از خانه‌های این چنینی در یک سطر باشند، به جای آن که با || از هم جدا شوند، با !! از هم جدا می‌شوند. مثال زیر گویا تر از توضیح ما است:

کد محصول
{|
|-
! نام کشور !! مساحت به کیلومتر مربع
|-
|ایران || ۱۶۴۸۱۹۵
|-
|عربستان ||۲۱۴۹۶۹۰
|}
نام کشور مساحت به کیلومتر مربع
ایران ۱۶۴۸۱۹۵
عربستان ۲۱۴۹۶۹۰

استفاده هم‌زمان از COLSPAN و ROWSPAN

دستورات ویکی

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"|-
| ستون ۱ || ستون ۲ || ستون ۳
|-
| rowspan="2"| آ
| colspan="2" align="center"| ب
|-
| پ <!-- ستون ۱ توسط خانه آ اشغال شده -->
| ت
|-
| ث
| rowspan="2" colspan="2" align="center"| ج
|-
| چ <!-- ستون‌های ۲+۳ توسط خانه ج اشفال شده -->
|-
| colspan="3" align="center"| ح
|}

چیزی که در مرورگر خود می‌بینید

ستون ۱ ستون ۲ ستون ۳
آ ب
پ ت
ث ج
چ
ح

توجه داشته باشید که استفاده از rowspan="2" برای خانه چ همراه rowspan="3" برای خانه ج جهت اضافه کردن یک ردیف زیرچ و ج ممکن نیست، چراکه همه‌ی خانه‌ها (ی مجازی) خالی خواهند بود. همچنین تمام ستون‌ها در صورت خالی بودن خانه‌هایشان نمایش داده نخواهند شد. خطوط بین خانه‌های خالی و پر هم ممکن است نمایش داده نشوند (بسته به نوع مرورگر)؛ از &nbsp; برای پر کردن یک خانه‌ی خالی با یک محتوای ساختگی استفاده کنید.

وسط قرار دادن جدول‌ها

وسط قرار دادن جدول‌ها امکان‌پذیر است، اما آنها "float" نخواهند بود؛ درواقع، متنی در طرفین جدول نمایش داده نخواهد شد. روش این کار استفاده از {| style="margin: 1em auto 1em auto" است.

دستورات ویکی

{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''تقویم'''
!   قمری|| شمسی || میلادی
|-
| محرم  || فروردین || ژانویه
|-
|  ...|| ... ||...
|}

چیزی که در مرورگر خود می‌بینید

تقویم
قمری شمسی میلادی
محرم فروردین ژانویه
... ... ...