دانشنامه اسلامی:شیوه نامه تدوین مقاله

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نگارش مقاله دانشنامه ای نیازمند به تسلط قبلی بر موضوع و آنگاه مطالعه منابع مرتبط و تحلیل آنهاست. برای نگارش مقاله دانشنامه ای علاوه بر آشنائی با منابع باید توان نویسندگی نیز داشته باشید چرا که قطعا با کنار هم قرار دادن فیشها نمی توان یک مقاله خوب دانشنامه ای نوشت و نویسنده بایستی ماحصل مطالعه اش را در قالب عباراتی مختصر تر و مناسب تر برای یک دانشنامه بیاورد.

در این دانشنامه مقالاتی پذیرفته می شود که از ویژگی های زیر که ویژگی های مورد انتظار از یک دانشنامه است برخوردار باشد:

عنوان مناسب:

 1. نام و اصطلاحی باشد که بیشتر از همه توسط منابع معتبر استفاده می‌شود و در نزد خوانندگان شناخته شده‌تر است.
 2. عنوان مقالات دانشنامه نبایستی روزنامه‌ای باشد یا به گونه‌ای باشد که نتیجه مقاله در آن بیان شده باشد. به عبارت دیگر بایستی صرفا بیان‌کننده موضوع مقاله باشد و اضافه بر آن دید و نظر خاصی را به خواننده القا نکند.

سازمان منسجم:

 1. مقاله از يک ساختار شفاف برخوردار باشد و سیر منطقی خوبی داشته باشد. (مطلب به صورت پراکنده بیان نشده باشد.)
 2. عنوان‌ها و زير‌عنوان‌های مناسب، صحيح و مرتبطی بکار برده شوند.

بیان علمی:

 1. مقالات بایستی کاملا علمی و نه احساسی و جمله‌پردازی باشد.
 2. هر مدعایی بایستی مستدل بیان شود اگر مدعایی عقلی است با دلیل و برهان اثبات شود و اگر نقلی یا تجربی است، مدرک داشته باشد.

ارجاعات دقیق:

 1. نقل از منابع حتی‌المقدور نقل بدون واسطه باشد.
 2. در صورت نقل از یک منبع باواسطه، ذکر منبع واسطه ضروری است.
 3. در پی‌نوشت یا بخش منابع مشخصات کامل منبع مطابق با شیوه ارجاع به منابع در این دانشنامه ذکر شود.
 4. در هر حوزه‌ای مدعاها به منابع شناخته شده همان حوزه ارجاع داده شود.
 5. مطالب نقل شده نباید با آنچه در منبع آمده تغایر داشته باشد.