منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله رعایت نشده است
کیفیت پژوهش پایین است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

بی غیرتی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon-computer.png
محتوای فعلی مقاله یکی از پایگاه های معتبر متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ضد غيرت و حميت؛ بى غيرتى است که از رذايل اخلاقى است و آن عبارت است از کوتاهى و مسامحه در حفظ و پاسدارى از چيزهايى که دفاع و حفظ آن لازم است که از مهمترين آن‌ها بى غيرتى در دين، حريم، ناموس، اموال و اولاد است.

اين رذيله از آثار کوچکى و ضعف نفس است که آثار زيانبارى به دنبال دارد.

منابع