برزویه طبیب

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


برزویه طبیب

قرن: 6

(ز 532 م)، طبیب و مترجم. از پزشكان معاصر انوشیروان و زرتشتى مسلك بود. به دستور انوشیروان كتاب «پنجه تنتره» (كلیله و دمنه) را از هند به ایران آورد و از زبان هندى به پهلوى ترجمه كرد.

پدرش از لشكریان و مادرش از خانواده‌ى یكى از علماى زرتشتى بود. گویند: بازى شطرنج را او از هند به ایران آورد. وى با جبرییل طبیب، بیادق، صاحب كتاب «الماكول المشروب» و سرجیوس رأس العینى، طبیب و فیلسوف مشهور معاصر بود.

منابع