امامزاده سليمان (عليه السلام) قم

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اين امامزاده که از احفاد امام سجاد (ع) مى باشد در آرامگاهى در دو كيلومترى شمال روستاى صرم واقع شده است. نقشه بنا از خارج برج مانند است كه بعداً رواقى بدان افزوده اند. بنا از داخل چهار ضلعى با جدار سفيد كارى شده است. كف بنا با كاشى هاى جديد فرش است. گنبد خارجى آن عرقچينى كاهگلى است كه بر رأس آن، ميل مانندى با پوشش كاشى ساخته شده است. در ضلع شرقى بقعه، دو لوح قبر كوچك نصب شده است كه در حاشيه هر دو، كتيبه اى به خط ثلث در متن آن به خط نستعليق، اسامى متوفيان و تاريخ 970و 989 هـ.ق حجارى شده است. در مدخل بقعه، يك كاشى خشتي بزرگ نخودى رنگ بر ديوار نصب شده است كه بر روى آن به خط ثلث برجسته، اسامى محمد و على به طور تكرارى خوانده مى شود. به نظر مى رسد بناى اوليه امام زاده به دوره ايلخانى مربوط باشد.

منبع

سایت الشیعه