التتمة في تواريخ الأئمة عليهم السلام (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
التتمة في تواريخ الأئمة عليهم‌السلام

اين كتاب در موضوع تاريخ چهارده معصوم(عليهم‌السلام) و نوشته سيد تاج‌ الدين حسينى عاملى عالم قرن يازدهم است. مؤلف كلياتى از شرح حال هر يك از چهارده معصوم را كه تقريباً منحصر به احوال شخصى آنان است بيان كرده و در مواردى به تفصيل بيشترى درباره چگونگى رحلت آن معصوم می‌پردازد.

اقتضاى اختصار كتاب سبب شده مؤلف از منابع خود نام نبرد مگر در مواردى معدود كه فقط به نام مؤلفان كتب مانند كلينى، مفيد، ابن خشاب و... اشاره كرده و نشان ميدهد از چه كتبى نقل كرده است. در مواردى هم پس از نقل قول اصلى و مورد نظر خود با واژه «قيل» به اقوال ديگر پرداخته است. در هر صورت محققان كتاب، يك يك منابع مؤلف را استخراج كرده و آنها را در پاورقى آورده‌اند.

سيد تاج‌ الدين در مقدمه كتاب خود، شناخت كامل ائمه و اهل بيت را به اطلاع از ولادت و وفات و مدت عمرو همسران و فرزندان و ديگر احوال شخصى آن حضرات مى داند و مى گويد به مناقب آنان اشاره نكردم زيرا آن موضوعى مشكل است.

كتاب تتمه به تناسب چهارده معصوم به چهارده فصل تقسيم شده و در هر فصل به يكى از آن بزرگواران پرداخته است.

منبع

ویکی نور