اصطخر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon book.jpg

محتوای فعلی بخشی از یک کتاب متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

«اصطخر» شهری باستانی و تاریخی در استان فارس است. یاقوت حموی مى‌نویسد: اول کسى که بناى شهر اصطخر را نهاد، اصطخر بن طهمورث پیشدادى بود و این شخص نزد مردم ایران منزلت بسیار داشت.[۱]

فتح اصطخر در عهد خلیفه دوم و در سال ۱۶ هجری توسط عثمان ابى العاص و ابوموسى اشعرى صورت گرفت.[۲] و در سال ۷۴ هجرى توسط محمد بن یوسف‌ برادر حجاج بن یوسف ثقفى، در نه فرسخى جنوب اصطخر بناى شهر شیراز گذاشته شد و این شهر روز بروز از رونق اصطخر کاست.[۳]

آنچه از نوشته جغرافیدانان قرون اول اسلامى درباره اصطخر بدست مى‌آید، این است که اصطخر در آن زمان بسیار وسیع بوده. اصطخرى در مسالک الممالک مى‌نویسد: اصطخر شهرى است بزرگ...، مقدار ناحیت اصطخر شصت فرسنگ باشد... .[۴] مسافت بین شیراز تا اصطخر دوازده فرسنگ و وسعت این شهر یک میل بوده است.[۵]

«اصطخر» از جمله شهرهایی است که در مسیر حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان قرار داشته است.

پانویس

  1. به نقل از: اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، ۱/ ۱-۹۰؛ زرکوب شیرازى، شیرازنامه، ص ۲۳؛ جیهانى، حدود العالم، ص ۱-۱۳۰.
  2. زرکوب شیرازى، شیرازنامه، ص ۲۴.
  3. ابن بلخى، فارسنامه، ص ۱۳۲؛ اصطخرى، مسالک الممالک، ص ۱۱۱؛ آربرى مى‌نویسد: نام شیراز را در کشفیات باستان‌شناسى، به صورت (hsi- sti- arihS)، آمده است. ر.ک. به: آربرى، شیراز، ص۴۰.
  4. اصطخرى، مسالک الممالک، ص ۸-۹۷. ن.ک. به: اطلس تاریخى ایران، نقشه شماره ۸، ۹، ۱۰.
  5. اصطخرى، مسالک الممالک، ص ۱۱۵؛ اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، ۱/۱۰۳؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ۱۹۴.

منابع

  • جغرافیاى تاریخى هجرت امام رضا علیه‌السلام از مدینه تا مرو، جلیل عرفان‌منش، بنیاد پژوهشهاى اسلامى‌، مشهد، ۱۳۷۶.