منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله رعایت نشده است
کیفیت پژوهش متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

احمد بن علی بن قدامه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دائره المعارف معارف و معاریف است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)
نام کامل احمد بن على بن قدامه انبارى
زادگاه انبار، عراق
وفات ۴۸۶ قمری

Line.png

اساتید

شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضى،...

شاگردان

حسن بن محمد استرآبادى، ابوالسعادات احمد بن ماصورى،...

آثار

علم القوافى، کتاب النحو،...

«قاضى ابوالمعالى احمد بن على بن قدامه انبارى» (م، ۴۸۶ ق)، فقیه، ادیب و نحوی شیعه در قرن پنجم قمری و از شاگردان علمای بزرگی چون شیخ مفید و شریف مرتضى و سید رضى بود.

ابن قدامه کرسى فتواى شهر انبار را به خود اختصاص داد و قاضى القضات آن سامان شد. یاقوت حموى در معجم الادباء او را از علماى مشهور زمان خویش و از قضات بزرگ شهر انبار معرفى مى کند.

قاضى عمادالدین حسن بن محمد استرآبادى (قاضى رى) و شیخ ابوالسعادات احمد بن ماصورى، از وى اجازه نقل روایت داشتند.

از تألیفات وى، کتاب «علم القوافى» و کتاب «النحو» است.

منابع