منابع و پی نوشتهای متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوعبدالله سلمان صهرشتی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


صهرشتی، نظام ‌الدین ابوعبدالله، سلمان

  • ملیت: ایرانی
  • قرن: 5

(س پنجم ق)، فقیه و عالم امامى. فقیهى موجه و متدین از شهرهاى دیلم بود. وى از شاگردان نجاشى و شیخ طوسى (م 460 ق) و سید مرتضى و دیگر بزرگان بود. شیخ منتجب‌ الدین از طریق پدر و جدش از وى روایت كرده است. رجال‌نویسان در اسم و كنیه و اسم پدر و اسم جد او اختلاف نظر دارند.

از آثارش: «اصباح الشیعه بمصباح الشریعه»؛ «التبیان فى عمل شهر رمضان»؛ «التنبیه» یت «تنبیه الفقیه»؛ «قبس المصباح» كه تلخیص «مصباح المتهجد» شیخ طوسى است و حموى این كتاب را به ابوالفرج محمد بن حسن صهرجتى نسبت داده است؛ «المتعه»؛ «النفیس»؛ «النوادر»؛ «نهج‌المسالك الى معرفه المناسك».

منابع