منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوبکر صندل

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


صندل، ابوبکر

قرن: 7

(ز 700 ق)

مُذَهِّب. از هنرمندان زبردست عصر خود بود و در حرفه‌ى خود كمال مهارت داشت. از آثار رقم‌دار وى كلام اللَّه مجیدى است كه تذهیب‌هاى آن، بدست وى آرایش شده است. صفحات اولیه و سر سوره‌ها در شیوه‌ى مملوكى مصر تذهیب شده و انواع شیوه‌ها و شگردهاى اسلیمى در بطن تذهیب ارائه گشته است.

منابع