منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله رعایت نشده است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالقاسم طالقانی کجوری

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


طالقانی کجوری مازندرانی، ابوالقاسم

قرن: 13

(ز 1314 ق)

عالم دینى و نویسنده. از آثار وى: «كشف الشكوك عن الشاك و المشكوك»، به عربى كه در زمان حیات مؤلف در 1314 ق، به چاپ رسید؛ «الرساله فى قاعده الضمان»، به عربى.

منابع