منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابوالقاسم انجدانی فراهانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


انجدانی فراهانی، ابوالقاسم

قرن: 13

(ز 1312 ق)

مُذَهِّب و زرنشان ساز. از اهالى فراهان بود و در اواخر دوره‌ى قاجار مى‌زیست. در تذهیب نقش و گل و مرغ مهارت داشت. از آثار او: قلمدان تذهیبى زیبا با زمینه‌ى قرمز كه بر رویه‌ى آن گل و مرغ طلایى و حل كارى افشان تصویر شده است، با: «رقم حقیرفانى. ابوالقاسم انجدانى فرهانى 1312».

منابع