منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آرامگاه اسماء بنت عميس

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


اسماء بنت عميس از زنان پيشتاز در اسلام است كه بهمراه شوهرش جعفر بن ابی طالب به حبشه مهاجرت كرد و پس از شهادت جعفر به همسرى ابوبكر درآمد و محمد بن ابى بكر را برايش بدنيا آورد و پس از مرگ ابوبكر و شهادت حضرت فاطمه (س) به همسرى اميرالمؤمنين على (ع) درآمد و برايش يحيى را بدنيا آورد. آرامگاهى در حومه شهر هاشميه به او نسبت داده مى‌شود و در نزديكى اين آرامگاه قبر فرزندش يحيى قرار دارد.

منبع

راهنماى اماكن زيارتى و سياحتى در عراق ، دکتر احسان مقدس ، نشر مشعر ، تهران ، ص 324