منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

رافضى

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از رافضه)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


دشمنان شيعه نامى ديگر نيز بر آنها اطلاق مي كنند و آن نام رافضى و روافض يا رافضه است. علت اين نامگذارى را چنين بيان كرده اند كه شيعيان چون امامت ابوبكر و عمر را رد كردند آنها را رافضى خواندند. [۱] يا اين كه چون ياران زيد بن على بن حسين علیه السلام هنگام خروج زيد بر شام بن عبدالملك برخى از آنان ابوبكر و عمر را طعن و لعن مي كردند و زيد آنها را از اين كار منع كرد و آنها از زيد جدا شدند بقيه ياران زيد نام رافضه را بر آنان نهادند و از آن پس شيعيان به اين نام معروف شدند. [۲]

پانویس

  1. (مقالات الاسلاميين، 16)
  2. (اعتقادات فرق المسلمين، 52)

منابع:

  • دائرة المعارف تشیع، مدخل "فرق شیعه" از على رفيعى