دانشنامه اسلامی:راهنمایی نوشتن بهتر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صورت ظاهری:

صورت ظاهری یک مقاله اهمیت دارد. مقاله‌های خوب با مطالبی مقدماتی آغاز می‌شوند و سپس اطلاعات را در ساختاری روشن ارائه می‌‌دهند و در انتهای آن‌ها مستندات (در قالب پانویس) و فهرست منابع قرار می‌گیرند. گاهی نیز پیوندهایی مفید در پایان مقاله به سایت‌ها داده می‌شود که برای خواننده مقاله می‌تواند سودمند باشد.

ساختمان مقاله:

  1. مطالب مقدماتی
  2. اندازه
  3. بندها
  4. عنوان‌ها
  5. تصویرها
  6. منابع
  7. پیوندها

سبک نگارشی‌:

سبک متن مقاله‌‌های دانشنامه باید رسمی باشد، همچنان که در دانشنامه‌‌های معتبر است. رسمی‌ نوشتن لزوماً به معنی تکلف آمیز نوشتن یا بکارگیری کلمه‌‌های ثقیل نیست.

در دانشنامه‌ها چکیده‌‌گویی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که دانشنامه بایستی در موضوع مورد بحث جامع باشد و تا جای ممکن سر خط‌ها را برای مطالعه بیشتر به خواننده بدهد لذا ناچارا بایستی بیان مطالب را به اجمال برگزار کند.