تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲ ‏۱۱:۲۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲

     ‏۰۵:۲۶  (سیاههٔ انتقال). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۰۵:۲۶ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ جوامع روایی متاخر شیعه را به جوامع روایی متأخر شیعه منتقل کرد ‏
     
‏۰۵:۲۶ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ جوامع روایی متاخر اهل سنت را به جوامع روایی متأخر اهل سنت منتقل کرد ‏

‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۲

     ‏۱۱:۳۹  جوامع روایی متاخر شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۴۰  جوامع روایی متاخر اهل سنت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۳۹). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۵:۴۶  شیعه‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۶). . [Aghajani‏ (۵×)]
     
‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۵:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)