تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۱۶:۳۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۲۵  شفاعت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۰۴). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۳  شفاعت‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۷۷). . [Zamani‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۷۹۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (شفاعت کنندگان)
     ‏۱۰:۱۵  امام رضا علیه السلام‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶۹). . [Mohammadi‏ (۱۲×)]
     
‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سفر امام رضا به خراسان)
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۶). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (امام و مأمون)
     
‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (امام و هارون الرشید)
     
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سفر به بصره و کوفه)
     
‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۵). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (امامت)
     
‏۰۸:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (همسران و فرزندان)
     
‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (همسران و فرزندان)
     
‏۰۸:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (همسران و فرزندان)
     
‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (مادر)
     
‏۰۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۶  شفاعت‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۹۰۹). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۶۵۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۹۴۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۱:۰۱  امام رضا علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (کنیه)