محمدجعفر تهرانی حائری

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


تهرانی حائری، محمدجعفر

قرن: 13

(ز 1281 ق)

مُذَهِّب و خطاط.

وى مذهبى نازك قلم بود و در خط نسخ نیز قلمى شیوا داشت. تنها اثر وى رساله‌ى دینى و احكام شرعى است كه علاوه بر تذهیب و آرایش صفحات و جداول كناره‌ها، متن اصلى رساله را نیز به خط نسخ شیواى خود كتابت كرده است و حواشى نسخه با تذهیب هاى زیبا و گلهاى الوان و كتیبه‌هاى مذهب و گنبدى آرایش یافته و رقم نهاده: «قد فرغ من تسوید هذه الرساله... تماما من حیث الخط و الجدول والتذهیب الحقیر... الشیخ محمدجعفر الطهرانى الحائرى فى سنه 1281».

منابع