تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۲:۰۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۰۸:۳۱  کتب اربعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۳۲). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۶  بصائر الدرجات (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۰۰  الغیبة (نعمانى) (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۸۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۸  ام سلمه‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۶٬۲۶۹). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   
‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (ام سلمه و اهل بیت)
     
‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶٬۳۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۶  اهل سنت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۳۳  ام سلمه‏‏ (۱۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱٬۸۶۴). . [Zamani‏ (۱۷×)]
 جز   
‏۱۳:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   
‏۱۳:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۴۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
     
‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸٬۵۳۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (بخش منابع)
     
‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   
‏۰۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۱  ابوبکر وراق‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۷۳). . [Akbari‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸۳۳). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴۷). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۱  محمد بن حنفیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۶  ابراهیم موصلی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۷). . [Akbari‏ (۵×)]
     
‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۸۳). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۱:۳۸  ابراهیم موصلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۷). . [Akbari‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸۶). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۷  عمرو بن عاص‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۵۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۱۵  عالم جبروت‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۱۱). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   
‏۱۲:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۸۱۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۱:۳۵  عالم لاهوت‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۲۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۵۱۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۴  عید فطر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۴۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)