تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۱۶:۲۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۲۲  آیه تطهیر‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۵۱). . [Aghajani‏ (۵×)]
     
‏۱۰:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۱۷  آیه اکمال‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹۳). . [Aghajani‏ (۴×)]
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۵:۳۶  کربلا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۵). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۵:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)