تحلیه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
  • تحليه از ماده حُلّى به معناى زيور است؛ و تحليه يعنى به زيور آراستن.
  • اين كلمه در علم اخلاق به معناى آراستگى به مكارم اخلاق است.
  • تحليه به معنای جذب و آراستن خود به صفات نیکوست؛ تحليه در مقام تولّى است؛ يعنى با فضايل اخلاقی انس و الفت پيدا كردن و در نهايت به آن‌ها متلبس شدن.
  • تحليه در برابر تخلیه است؛ گفتنى است كه تحليه مى تواند همچون تخليه، دفعى و يا تدريجى صورت گيرد.

منابع

  • مختار امینیان، مبانی اخلاق اسلامی.