منابع و پی نوشتهای ضعیف
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

بشر بن حسن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon book.jpg

محتوای فعلی بخشی از یک کتاب متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


«بِشْر بن حسن» را برخى در ردیف فرزندان شهید امام حسن علیه السلام قرار داده اند که احتمالا در کربلا شهید شده است؛ ولى به کیفیت شهادت وى اشاره اى نکرده اند.

نخستین کسى که او را شهید قلمداد کرده، ابن شهر آشوب است؛ وى پس از برشمردن فرزندان امام حسن علیه السلام که در کربلا شهید شدند، مى نویسد: و گفته شده بِشر هم شهید شده است. این در حالى است که در کتاب هاى انساب براى امام حسن علیه السلام فرزندى به نام «بِشر» ذکر نشده است.

منابع

11.jpg
واقعه عاشورا
قبل از واقعه
شرح واقعه
پس از واقعه
بازتاب واقعه
وابسته ها