سنجش مقاله انجام نشده است

البرهان فی علوم القرآن (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۷ توسط Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)
البرهان في علوم القرآن.jpg
نویسنده بدرالدین محمدبن بهادر زرکشی
موضوع علوم قرآنی
زبان عربی
تعداد جلد 4
محمد ابوالفضل ابراهیم

البرهان في علوم القرآن

البُرهان فی علوم القرآن، نخستین کتاب مستقل درباره علوم قرآنی تألیف بدرالدین محمدبن بهادر زرکشی.(745ـ794)

البرهان فی علوم القرآن

پیش از زرکشی برخی از علما در ضمن متون تفسیری و به طور حاشیه ای در تفاسیر و جوامع حدیثی خود، درباره دانشهای قرآنی مطالبی آورده بودند، مانند حوفی نحوی (متوفی 330) که در کتاب البرهان خود مطالبی مختصر درباره آن نقل کرده بود، اما زرکشی با استفاده از منابع مختلف از جمله کتابهای تفسیر، ادب، فقه و تاریخ به گونه ای بی سابقه به تألیف کتابی مستقل درباره علوم قرآنی پرداخت.[۱]

این کتاب که چکیده ای از آرای محققان متقدم است و به زبان عربی تألیف شده، مشتمل است بر: مقدمه، دو فصل و 47 باب.

فصل اول درباره کلیات تفسیر، مانند انواع تفسیر و فصل دوم درباره علوم قرآنی و منشأ آن است که بر مبنای نظریات مختلف علما، وجوه گوناگونی درباره آن مطرح شده است.

سپس 47 باب، هر یک در بیان یکی از انواع علوم قرآنی آمده که عبارت است از: شناخت سبب نزول؛ ارتباط آیات با یکدیگر؛ فاصلة آیات؛ وجوه و نظایر؛ علم به آیات متشابه؛ علم به آیات مبهم؛ درباره سرآغاز سوره ها؛ درباره پایان سوره ها؛ درباره شناخت آیات مکی و مدنی؛ شناخت نخستین قسمتی که از قرآن نازل شد؛ چگونگی نزول قرآن؛ گردآوری قرآن و صحابة حافظ قرآن؛ شناخت تقسیم بندی قرآن بر حسب سوره ها و ترتیب سوره ها، آیات و تعداد آنها؛ شناخت نامهای قرآن ؛ آنچه در قرآن به «لغت» (گویش) غیرحجازی است؛ آنچه در قرآن از لغات غیرعربی است؛ شناخت غریب القرآن؛ شناخت تصریف؛ شناخت احکام؛ شناخت لفظ یا ترکیب نیکوتر و فصیحتر؛ تفاوت کردن الفاظ بر اثر زیاد یا کم شدن؛ وقف و ابتدا؛ شناخت توجیه قرائات؛ علم به رسم الخط قرآنی؛ فضایل قرآن؛ خواص قرآن؛ آیا در قرآن قسمتی بهتر از دیگری است؟؛ آداب تلاوت قرآن؛ آیا جایز است که در نوشتار، نامه و سخنرانی، قسمتی از آیات قرآن به کار رود؟؛ امثال قرآن؛ احکام قرآن ؛ جدل در قرآن؛ ناسخ و منسوخ قرآن؛ توهم اختلاف در قرآن؛ شناخت محکم و متشابه؛ حکم آیات متشابهی که دربارة صفات خداوند است؛ اعجاز قرآن؛ وجوب تواتر قرآن؛ یاری سنّت در فهم قرآن؛ شناخت تفسیر قرآن؛ شناخت وجوب در مخاطبات؛ بیان حقیقت و مجاز قرآن؛ کنایه و تعریض؛ اقسام معنای کلام؛ تعدادی از اسلوبهای بلاغی قرآن و شناخت ابزار و ادواتی که مفسر به آن نیاز دارد.

مؤلف در هر یک از این مباحث ابتدا تاریخچه پژوهش آن را بیان و خود آن را تعریف می کند، سپس به بررسی دیدگاه علما دربارة آن مبحث می پردازد و از کتابها و دانشمندان بسیاری نقل قول می کند، از جمله از کشاف و اساس البلاغة زمخشری، المفردات راغب، تاریخ طبری، امالی سید مرتضی و اسباب النزول واحدی.[۲]

او میان آرای علما، مناظره ای غیابی به وجود می آورد، سپس از بحث ها نتیجه گیری می کند و سرانجام نظریه خود را می گوید و اِشکال عقاید علمای پیش از خود را با استدلالهای ادبی، تفسیری، فقهی و حدیثی مطرح می سازد و گاهی ذیل عنوان «فصل» به مطالب حاشیه ای یا شرحهای اضافی می پردازد تا سخن را تکمیل کند. وی به تناسب بلندی و کوتاهی مباحث، برخی از انواع را به فصول و بخشهای گوناگون تقسیم کرده و به چهار نوع واپسین (کنایه و تعریض، اقسام معنای کلام و ...) تفصیل بیشتری می دهد، از این رو البرهان از لحاظ ادبی بر دیگر کتب علوم قرآنی امتیاز دارد.

ترتیب منطقی انواع و فصول بیان مشروح آرای گوناگون و دلایلِ قائلان به هر رأی و رأی خود مؤلف، ایجاز و استحکام عبارات و نثر ساده از ویژگیهای این کتاب است. در مقابله متن با منابعی که زرکشی از آنها سود جسته، دقت و صحت مطالب آن آشکار می شود، زیرا مؤلف با هوشمندی و تسلط بر انواع علوم، در شناخت انواع سخن، از دشوار و آسان و نادر و غریب و دریافت شاذّ و غیر شاذّ صاحبنظر بوده است.[۳]

از این کتاب در تألیف کتابهای دیگر استفاده شده است، از جمله سیوطی (849ـ911) آن را در تألیف الاتقان فی علوم القرآن اساس قرار داده است. به عقیدة سیوطی، هر کس پس از زرکشی در زمینه علوم قرآنی تألیفی دارد، بر البرهان تکیه کرده است.[۴]

کتاب زرکشی پس از الاتقان سیوطی در جوامع علمی متروک ماند و تعداد اندک نسخه های خطی آن نشان دهندة همین مطلب است.[۵] این نسخه ها در کتابخانه های معتبر نگهداری می شود.

البرهان در چهار جلد، یک بار با تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم در 1376 در مصر و بار دیگر به تحقیق عبدالقادر عطا در 1408 در بیروت به چاپ رسیده است.[۶]

پانویس

  1. زرکشی، چاپ مرعشلی و دیگران، ج1، مقدمه، ص54، 71ـ72.
  2. همان، ج1، مقدمه، ص72ـ76، 81.
  3. همان، ج1، مقدمه، ص16.
  4. همان، ج1، مقدمه، ص76ـ81؛ حاجی خلیفه، ج1، ستون240ـ241.
  5. زرکشی، چاپ محمدابوالفضل ابراهیم، ج1، مقدمه، ص13ـ14.
  6. مشار، ستون 125.


منابع

  • دانشنامه جهان اسلام، مدخل "البُرهان فی علوم القرآن" از ناهید باقری.

متن کتاب البرهان في علوم القرآن

البرهان في علوم القرآن