تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۹ اوت ۲۰۲۲ ‏۱۳:۰۸
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۶ اوت ۲۰۲۲

نو    ‏۱۱:۴۲  رده:مدفونین در باغ بهشت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۸). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۸). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
نو    
‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)
     ‏۱۱:۴۱  رده:مدفونین در قبرستان نو‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۷). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۸  رده:مدفونین در بهشت زهرا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۵  رده:مدفونین در قم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۱۱:۳۴  رده:مدفونین در تهران‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۴). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
نو    
‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)

‏۴ اوت ۲۰۲۲

نو    ‏۱۰:۳۳  رده:مدفونین در قبرستان نو‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۸). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۸). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
نو    
‏۱۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد صفحه خالی)
     ‏۱۰:۳۲  رده:مدفونین در قبرستان شیخان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Mohammadi‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۳ اوت ۲۰۲۲

     ‏۰۹:۵۶  رده:مدفونین در قبرستان شیخان‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۹:۵۶  رده:مدفونین در قم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رده:درگذشتگان بر پایه مدفن» ایجاد کرد)
     ‏۰۹:۵۴  رده:مدفونین در حرم حضرت معصومه (س)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۳  رده:مدفونین در وادی السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۹:۰۱  رده:مدفونین در کوفه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «رده:درگذشتگان بر پایه مدفن رده:کوفه» ایجاد کرد)