تقویم: خلافت متقى عباسى

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تقویم هجری قمری

روز واقعه:20 ربیع الاول
سال 329 هجری قمریپس از آن كه راضى عباسى در نيمه ربيع الاول سال 329 قمرى[۱] وفات يافت، "بجكم" كه از اميران قدرتمند سپاه وى بود و در واسط بسر مى‌ برد، نامه‌ اى نوشت و به كاتب خود "ابوعبدالله كوفى" سپرد تا در بغداد اصحاب دواوين، قضات، علویان، عباسیان و بزرگان شهر را در نزد وزير "ابوالقاسم سليمان بن حسن" گردآورده و درباره خليفه بعدى به مشورت بپردازند.

پس از تشكيل جلسه و گفتگوى حاضران، همگى به "ابراهيم بن مقتدر عباسى"، برادر راضى عباسى رأى داده و وى را شايسته خلافت دانستند. سپس وى را حاضر ساخته و با وى بيعت نمودند و يكايك القاب حكومتى را بر وى عرضه داشتند و وى لقب "المتقى لله" را براى خويش پسنديد.

گرچه راضى بالله عباسى، پيش از مرگ خويش از بجكم خواسته بود كه فرزند كوچك وى به نام ابوالفضل را به جانشينى پدر برگزيند ولى بجكم آن را نپذيرفت و رأى بزرگان در جلسه را تأييد نمود و با متقى لله بيعت كرد. آغاز خلافت متقى لله بنا به روايت ابن اثير در 20 ربيع الاول و بنا به قول ابن خلدون در آخر ربيع الاول سال 329 قمرى واقع گرديد.[۲]

پانویس

  1. تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 635؛ البداية والنهاية، ج 11، ص 222 و ص 324.
  2. البداية والنهاية، ج 11، ص 224؛ تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 635.

منابع

سيد تقى واردى، روز شمار تاريخ اسلام، جلد سوم، ماه ربیع الاول