منابع و پی نوشتهای متوسط
رعایت ادبیات دانشنامه ای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله بدون شناسه یا دارای شناسه ضعیف است
عنوان بندی متوسط
کیفیت پژوهش متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آقا محمدعلی بهبهانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


در باره ی آقا محمد علی بهبهانی

حاج ميرزا محمد علی آقازاده وحيد بهبهانی یکی از مشاهير علمای قرن دوازدهم و سيزدهم هجری بود، آقازاده به آقا محمد علی کرمانشاهی و صاحب مقامع نيز معروف است. معاصر او شيخ ابو علی صاحب منتهی المقال می نويسد: آقا محمد علی در سال 1144 در شهر کربلا متولد شد و سالها با حضور حضرت والد در بهبهان و کربلا از محاضر علمای مختلف بهره مند بود و در برهه ای! از زمان عازم کاظمين شد، و پس از شيوع مرض خانمانسوز طاعون ناگزير ساکن ايران (در قرميسين) گرديد.

صاحب روضات می نويسد: آقا محمد علی دانشمندی است که در ميدان دانش سواره ای بی مانند بود و در معقول و منقول دانشمندی به نام از همگی مراتب علمی که پدرش و ساير مجتهدان برخوردار بوده اند، بهره ور گرديد و کتاب مقامع گواه صادق و شاهد ارزنده ای است بر مقام علمی او. مقامع شامل هزار مسئله مختلف شرعی در فروع است و مجموعا بيست هزار بيت (سطر) است. کتاب ديگرش در نبوت و رساله مهم او در اثبات امامت است که در مورد امامان شيعه عليهم السلام به رشته تحرير درآورده است. او را رسائل و کتابهای ديگر نيز هست. صاحب روضات اضافه می کند که آقا محمدعلی از جد بزرگوار ما سيد خوانساری به اخذ اجازه نايل گرديد.

فرزندان آقا محمد علی بهبهانی

آقا محمد علی اکثر عمر شريفش را در قرميسين در اختران (کرمانشاه سابق) گذرانيد. وی از اواخر قرن دوازدهم تا روز وفاتش در سال 1216 در استان کرمانشاهان در ترويج مذهب و ارشاد مسلمين و تأليف و تعليم گامهای مؤثری برداشت. اکثر فرزندان او که به آل آقا معروفند ساکن باختران بوده اند. به نقل از فوايد محدث قمی و ديگر آثار، آل آقا عبارتند از:

1. آقا محمد جعفر فرزند آقا محمد علی صاحب مصابيح (در شرح مفاتيح فيض و چند اثر ديگر) معظم له از شاگردان والد و مرحوم ميرزای قمی بود که خود به درجه اجتهاد رسيد و فرزندان فاضلی چون آقايان: محمد صادق، محمد کاظم، محمد تقی و آقا عبد الله را از خويش به یادگار گذاشت.

صاحب روضات می نويسد: آقا عبد الله فرزند آقا محمد جعفر از علمای فاضل معاصر با ما بود و با ما صميميت داشت. او در سال 1250 در باختران وفات نمود (آثار مآثر ضمن تجليل از مقام علمی او می نويسد آقا عبدالله در سال 1289 قمری وفات نمود، شايد 1250 شمسی باشد)

2. آقای آقا احمد فرزند آقا محمد علی صاحب مرآة از علمای فاضل عصر خويش بوده و بعد از او فرزند برومندش آقا محمد ابراهيم وارث علوم پدر گرديد.

3. آقا محمد اسماعيل فرزند آقا محمد علی که وی نيز از اکابر علمای عصر خود بوده و پس از خود فرزندان و احفاد نيکوئی مانند آقا محمد صالح،آقا محمد هادی... و حاج آقا تراب وارث علوم آل آقا شدند.

4. فقيه عارف متعبد آقا محمود و غيره.

منابع

پایگاه شعائر