تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۰۶:۱۰
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۰۹:۳۱  سفر پیامبر اکرم به شام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۸:۰۲  سفر نرجس خاتون و ازدواج با امام حسن عسكري علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۷۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۱۲  سفرنامه ابن بطوطه (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۱۳  سفرنامه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۰۳  سعیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۴۵  سعید بن مسیب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۶۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۹:۰۶  سریه قرده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۵۲  قیس بن سعد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۸۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۴۳  سعد بن عباده‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۲۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۲۹  سریه زید بن حارثه برای کشتن ام قرفه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲٬۸۸۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۲۹  سعد بن سعد اشعری قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۳۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۱۶  سریه ذات السلاسل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۲۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۳۵  سعد بن ربیع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۰۲  سریه خالد بن ولید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۰۴  سریه حمزة بن عبدالمطلب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۱۹  سریه بئر معونه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۱:۴۶  سرگذشتنامه‌های ایرانی و اسلامی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۵۳۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۹:۳۱  سرگذشتنامه‌نگاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۷:۴۸  سعد السعود (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۳۵  سريه عبدالله بن عتيك‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۳۱  سریع العقاب (اسم الله)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۲:۰۶  سریع الحساب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۵۹  سریه عبیدة بن حارث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲٬۴۳۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۹:۴۱  سریه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۱۹  سريه ابوسلمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)