تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۰۵:۵۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۰۵:۵۰  فاجعه بئر معونه و كشته شدن مبلغان اسلامي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سريه بئر معونة به سریه بئر معونه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۵:۵۰  تقویم: فاجعه بئر معونه و كشته شدن مبلغان اسلامي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سريه بئر معونة به سریه بئر معونه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۵:۴۹  سريه عبيدة بن حارث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از تقویم: سريه عبيدة بن حارث به سریه عبیدة بن حارث) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۵:۴۸  الاصابة فی تمییز الصحابة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الإصابة في تمييز الصحابة (کتاب) به الاصابه فی تمییز الصحابه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۵:۴۸  الاصابة فی‌ تمییز الصحابة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الإصابة في تمييز الصحابة (کتاب) به الاصابه فی تمییز الصحابه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۵:۴۷  الاصابه فی تمییزالصحابه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الإصابة في تمييز الصحابة (کتاب) به الاصابه فی تمییز الصحابه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)

‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۰۵:۳۱  شرح عرفانی غزل های حافظ ( ختمی لاهوری )‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از شرح عرفانی غزل های حافظ ( ختمی لاهوری ) (کتاب) به شرح عرفانی غزل های حافظ (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)