تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ ‏۱۴:۲۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۰۲  سوره بينه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره بينة به سوره بیّنه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۳:۰۱  سوره البينة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره بينة به سوره بیّنه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۳:۰۱  سوره بيّنه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره بينة به سوره بیّنه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۳:۰۱  سوره بینه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره بينة به سوره بیّنه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۳:۰۰  سوره ليل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره الليل به سوره لیل) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۳:۰۰  سندبادنامه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سندباد نامه به سندبادنامه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۲:۵۹  سوره غاشیه‌‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره الغاشية به سوره غاشیه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۲:۵۹  سوره الغاشیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره الغاشية به سوره غاشیه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۲:۵۹  معلى بن خنيس بزّاز كوفى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از معلى بن خنيس بزاز كوفى به معلی بن خنیس) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۲:۰۷  رساله های فارسی صدرا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سه رساله اصل (کتاب) به رساله سه اصل (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۱۲:۰۶  سوره البينه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سوره بينة به سوره بیّنه) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۵  سند باد نامه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از سندباد نامه به سندبادنامه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۵  بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از بهج الصباغة في شرح نهج‌البلاغة (کتاب) به بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۴  الوافیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الوافية فى اصول الفقه (کتاب) به الوافیه فی اصول الفقه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۴  الوافية فى اصول الفقه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الوافية فى اصول الفقه (کتاب) به الوافیه فی اصول الفقه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۳  الوافیه فی الاصول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الوافية فى اصول الفقه (کتاب) به الوافیه فی اصول الفقه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۲  الغدير‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الغدير (کتاب) به الغدیر (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۲  الغدیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الغدير (کتاب) به الغدیر (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۱  موسوعة الغدير في الكتاب و السنة و الأدب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الغدير (کتاب) به الغدیر (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۱  کتاب الغدير‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الغدير (کتاب) به الغدیر (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۱  أسامة بن زيد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اسامة بن ‌زيد به اسامة بن زید) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۱  آیه ذر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از آيه ميثاق به آیه میثاق) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۰  آیه استخلاف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از آيه خلافت به آیه خلافت) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۹:۴۰  آیه عده وفات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از آيه تربّص به آیه تربّص) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)