عالم لاهوت

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۹ توسط Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

لاهوت مشتق از الله و به معانی عالم غیب، عالم الهی، جهان مینوی.[۱] عالم لاهوت عالم خداوندی است که برهمه عوالم وجود مستولی است خداوند که درقرآن با نام الله آمده است بزرگترین محوراصلی قرآن کریم وادیان الهی است.[۲]۱۲

اثبات وجود خدا

درقرآن برای اثبات وجودخداازبراهین زیر استفاده شده است برهان فطرت: برهان نظم:[۳] برهان [۴]انبیا تغییروحرکت [۵] برهان علیت:[۶] برهان صدیقین:[۷]

صفات خدا

به جز نام خداوند که الله است خداوند دارای صفات واوصاف بسیاری است.[۸]و[۹] صفات خداوند بردو گونه است

ذاتی (ثبوتی): بخشی ازصفات مربوط بذات خداوند است وعین ذات اومیباشد. مجموعه صفات ذاتی خداونددر۴صفت اصلی قابل جمع است که عبارتنداز: واحد سرمد عالم وقادر[۱۰]و[۱۱]

ذاتی (سلبی):دو صفت قدوس و سبوح در قرآن بعنوان صفت سلبی معروف اندکه مفهوم ان دو تنزیه خداوند ازصفات محدود ناقص و بشری است اولی تنزیه معنوی ودومی تنزیه مادی صفات سلبیه [۱۲]و[۱۳]

فعلی:بخشی ازصفات مربوط به ا فعال خدا است اینگونه صفات حادث وناشی از قدرت و علم اویند مجموعه صفات فعل خداوند در۴صفت اصلی قابل جمع است که عبارتند از خالق (خلق دفعی) رب (خلق تدریجی)- حاکم و مالک [۱۴]و[۱۵]


پانویس

 1. فرهنگ معین
 2. کتاب توحید شهید مرتضی مطهری
 3. ۱۲ ابراهیم و۱۷۱اعراف و۵۴فصلت
 4. ۳۴
 5. ۷۵تا۷۹انعام ۱۵فاطر و۳۸محمد
 6. ۳۵طور
 7. ۵۳فصلت
 8. ۱۸۰عراف آیات22تا24حشر
 9. دعای جوشن کبیر ارمفاتیح الجنان
 10. 1اخلاص و105انبیا
 11. 257بقره
 12. حلداول تفسیرموضوعی آیت الله مکارم شیرازی
 13. 83یس
 14. 83یس
 15. حلداول تفسیرموضوعی معارف قرآن آیت الله مکارم شیرازی