صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴۶ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۲۴: سطر ۲۴:
 
#co-right+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 
#co-right+.hp-sep{clear:none;display:none;}
 
#co-left{float:left;width:50%}
 
#co-left{float:left;width:50%}
#mp-left{
+
#mp-right{
 
float:right;
 
float:right;
width:60%;
+
width:49%;
 
}
 
}
#mp-left+.hp-sep{clear:none;display:none;}
+
#mp-right+.hp-sep{clear:none;display:none;}
#mp-right{float:left;width:39%}
+
#mp-left{float:left;width:50%}
  
  
@media (max-width: 1130px) {
+
@media (max-width: 1023px) {
 
     #li-alefba1,#li-alefba2,#co-right,#co-left,#mp-left,#mp-right{
 
     #li-alefba1,#li-alefba2,#co-right,#co-left,#mp-left,#mp-right{
 
float:none !important;
 
float:none !important;
سطر ۴۰: سطر ۴۰:
 
}
 
}
  
 
+
#payam{
 
+
        display: inline-block;
 +
        padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;
 +
        border: 1px solid #a7d7f9;
 +
width:430px;
 +
        border-radius: 0.5em;
 +
        line-height: 2em;
 +
 +
}
 
}}
 
}}
 
<div id="mp-header">
 
<div id="mp-header">
سطر ۴۷: سطر ۵۴:
 
<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
 
<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
  
<span style="font-size:130%;">موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام</span>
+
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
 
 
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامي، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهاي اسلامي، اصطلاحات اسلامي و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
 
 
</center>
 
</center>
 
</div>
 
</div>
سطر ۵۶: سطر ۶۱:
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; float:right; background:transparent; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; float:right; background:transparent; text-align:center;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
سطر ۷۹: سطر ۸۴:
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; float:left; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; float:left; text-align:center;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
     <div id="co-right">
 
     <div id="co-right">
     {|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:center; border-style:solid;"
+
     {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center;height: 300px; float:center; border-style:solid;"
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|''' [[:رده:قرآن|قرآن]]'''  
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:قرآن|قرآن]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:علوم قرآنی |علوم قرآنی]] - [[:رده:آیات و سور|آیات و سور]] - [[:رده:معارف قرآن|معارف قرآن]] - [[:رده:آداب قرآن|آداب قرآن]] - [[:رده:اعلام قرآن|اعلام قرآن]] - [[:رده:تفسیر قرآن|تفسیر قرآن]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:علوم قرآنی |علوم قرآنی]] - [[:رده:آیات و سور|آیات و سور]] - [[:رده:معارف قرآن|معارف قرآن]] - [[:رده:آداب قرآن|آداب قرآن]] - [[:رده:اعلام قرآن|اعلام قرآن]] - [[:رده:تفسیر قرآن|تفسیر قرآن]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|'''[[:رده:اهل البیت | اهل البیت]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:اهل البیت | اهل البیت]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:جایگاه اهل البیت | جایگاه اهل البیت]] - [[:رده:پیامبر اکرم | پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله]] - [[:رده:ائمه اطهار | ائمه اطهار]] - [[:رده:اصحاب اهل البیت علیهم السلام | اصحاب اهل البیت علیهم السلام]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:جایگاه اهل البیت | جایگاه اهل البیت]] - [[:رده:پیامبر اکرم | پیامبر اسلام]] - [[:رده:ائمه اطهار | ائمه اطهار]] - [[:رده: حضرت فاطمه سلام الله علیها| حضرت فاطمه سلام الله علیها]] - [[:رده:اصحاب اهل البیت علیهم السلام | اصحاب اهل البیت]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|''' [[:رده:حدیث|حدیث]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:حدیث|حدیث]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:احادیث با عناوین خاص|احادیث با عناوین خاص]] - [[:رده:منابع حدیثی|منابع حدیثی]] - [[:رده:علوم حدیث|علوم حدیث]] - [[:رده:اصطلاحات حدیثی|اصطلاحات حدیثی]] - [[:رده:راویان حدیث|راویان حدیث]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:احادیث با عناوین خاص|احادیث با عناوین خاص]] - [[:رده:منابع حدیثی|منابع حدیثی]] - [[:رده:علوم حدیث|علوم حدیث]] - [[:رده:اصطلاحات حدیثی|اصطلاحات حدیثی]] - [[:رده:راویان حدیث|راویان حدیث]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده: اعتقادات|اعتقادات]] و [[:رده:کلام|کلام]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اعتقادات|اعتقادات]] و [[:رده:کلام|کلام]]'''
|style="width:40%"| [[:رده :تعاریف کلی|تعاریف کلی]] - [[:رده:توحید|توحید]] - [[:رده:نبوت|نبوت ]] - [[:رده:امامت|امامت]] - [[:رده:معاد|معاد]] - [[:رده:اصطلاحات کلامی|اصطلاحات کلامی]] -[[:رده:ادیان و فرق|ادیان و فرق]]
+
| style="width:40%" |[[:رده :تعاریف کلی|تعاریف کلی]] - [[:رده:توحید|توحید]] - [[:رده:نبوت|نبوت]] - [[:رده:امامت|امامت]] - [[:رده:معاد|معاد]] - [[:رده:اصطلاحات کلامی|اصطلاحات کلامی]] -[[:رده:ادیان و فرق|ادیان و فرق]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div id="co-left">
 
<div id="co-left">
{|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:left; border-style:solid;"
+
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:left; border-style:solid; height: 300px;"
 
|-
 
|-
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده: اخلاق|اخلاق و آداب]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اخلاق|اخلاق و آداب]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:کلیات اخلاق|کلیات اخلاق]] - [[:رده:اخلاق الهی|اخلاق الهی]] - [[:رده:اخلاق فردی|اخلاق فردی]] - [[:رده:اخلاق خانواده|اخلاق خانواده]] - [[:رده:اخلاق اجتماعی|اخلاق اجتماعی]] - [[:رده:آداب و سنن|آداب و سنن]] - [[:رده:دعا|دعا]] - [[:رده:زیارت|زیارت]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:کلیات اخلاق|کلیات اخلاق]] - [[:رده:اخلاق الهی|اخلاق الهی]] - [[:رده:اخلاق فردی|اخلاق فردی]] - [[:رده:اخلاق خانواده|اخلاق خانواده]] - [[:رده:اخلاق اجتماعی|اخلاق اجتماعی]] - [[:رده:آداب و سنن|آداب و سنن]] - [[:رده:دعا|دعا]] - [[:رده:زیارت|زیارت]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|'''[[:رده:فقه و حقوق|فقه و حقوق]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:فقه و حقوق|فقه و حقوق]]'''
| [[:رده:فقه|فقه]] - [[:رده:احکام|احکام]] - [[:رده:آیات الاحکام|آیات الاحکام]] - [[:رده:حقوق|حقوق اسلامی]] - [[:رده:اصطلاحات فقهی | اصطلاحات فقهی]]  
+
|[[:رده:فقه|فقه]] - [[:رده:احکام|احکام]] - [[:رده:آیات الاحکام|آیات الاحکام]] - [[:رده:حقوق|حقوق اسلامی]] - [[:رده:اصول فقه|اصول فقه]] - [[:رده:اصطلاحات فقهی | اصطلاحات فقهی]]
 
|-
 
|-
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده:تاریخ و تمدن اسلام|تاریخ و تمدن]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:تاریخ و تمدن اسلام|تاریخ و تمدن]]'''
| [[:رده:تاریخ صدر اسلام|تاریخ صدر اسلام]] - [[:رده:تاریخ تشیع|تاریخ تشیع]] - [[:رده:جغرافیای تاریخی جهان اسلام|جغرافیای تاریخی جهان اسلام]] - [[:رده:سلسله های حکومتی|سلسله ها]] - [[:رده:تقویم تاریخ اسلام|تقویم]] - [[:رده:علم و هنر|علم و هنر]] - [[:رده:شخصیت ها|شخصیت ها]]
+
|[[:رده:تاریخ صدر اسلام|تاریخ صدر اسلام]] - [[:رده:تاریخ تشیع|تاریخ تشیع]] - [[:رده:جغرافیای تاریخی جهان اسلام|جغرافیای تاریخی جهان اسلام]] - [[:رده:سلسله های حکومتی|سلسله ها]] - [[:رده:تقویم تاریخ اسلام|تقویم]] - [[:رده:علم و هنر|علم و هنر]] - [[:رده:شخصیت ها|شخصیت ها]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده:منابع اسلامی|منابع]] و [[:رده:مراکز و موسسات|مراکز]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:منابع اسلامی|منابع]] و [[:رده:مراکز و موسسات|مراکز]]'''
| [[:رده:منابع اسلامی|منابع اسلامی]] -[[:رده:مراکز و موسسات|مراکز و موسسات]]  - [[:رده:مدارس علمیه|مدارس علمیه]] - [[:رده:نشریات|نشریات]] - [[:رده:پایگاه‌های اسلامی|پایگاه های اسلامی]]
+
|[[:رده:منابع اسلامی|منابع اسلامی]] -[[:رده:مراکز و موسسات|مراکز و موسسات]]  - [[:رده:مدارس علمیه|مدارس علمیه]] - [[:رده:نشریات|نشریات]] - [[:رده:پایگاه‌های اسلامی|پایگاه های اسلامی]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
<div id="mp-left">
+
<div id="mp-right">{{#اگر:{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی هفته {{CURRENTWEEK}}}}}}
      {{وقایع ماه ذی القعده}}
 
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
  <div id="mp-right">{{نوشتار پیشنهادی هفته {{CURRENTWEEK}}}}
+
<div id="mp-left">
 +
{{تقویم صفحه اول}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 +
 
 
<div id="li-ca">
 
<div id="li-ca">
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
|-  
 
|-  
|colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|'''رده ها:'''
+
| colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |'''رده ها:'''
|colspan="18" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="18" style="background:#E4E5FF;" |
|rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|
+
| rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |
 
|-
 
|-
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=آ&namespace=14  آ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:آ|آ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ا&namespace=14  ا]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ا|ا]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ب&namespace=14  ب]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده: ب|ب]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=پ&namespace=14  پ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:پ|پ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ت&namespace=14  ت]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ت|ت]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ث&namespace=14  ث]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ث|ث]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ج&namespace=14  ج]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ج|ج]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=چ&namespace=14  چ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:چ|چ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ح&namespace=14  ح]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ح|ح]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=خ&namespace=14  خ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:خ|خ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=د&namespace=14  د]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:د|د]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ذ&namespace=14  ذ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ذ|ذ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ر&namespace=14  ر]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ر| ر]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ز&namespace=14  ز]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ز| ز]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ژ&namespace=14  ژ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ژ| ژ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=س&namespace=14  س]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:س|س]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ش&namespace=14  ش]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ش|ش]]
 
|-
 
|-
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ص&namespace=14  ص]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ص|ص]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ض&namespace=14  ض]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ض|ض]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ط&namespace=14  ط]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ط|ط]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ظ&namespace=14  ظ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ظ|ظ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ع&namespace=14  ع]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ع|ع]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=غ&namespace=14  غ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:غ|غ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ف&namespace=14  ف]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ف|ف]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ق&namespace=14  ق]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ق|ق]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ک&namespace=14  ک]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ک|ک]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=گ&namespace=14  گ]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:گ|گ]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ل&namespace=14  ل]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ل|ل]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=م&namespace=14  م]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:م|م]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ن&namespace=14  ن]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ن|ن]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=و&namespace=14  و]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:و|و]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ه&namespace=14  ه]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ه|ه]]
|[http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&prefix=ی&namespace=14  ی]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ی|ی]]
 
|-  
 
|-  
|colspan="22" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="22" style="background:#E4E5FF;" |
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۰

دانشنامه اسلامی

تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.

مقاله پیشنهادی

خواجه نصیرالدین طوسی

محمد بن محمد بن حسن طوسى (597-672 ق) معروف به خواجه نصيرالدين طوسى؛ فیلسوف، متکلّم، و ریاضیدان بزرگ ایرانی در قرن هفتم هجری است. خواجه نصیر بنا کننده رصد خانه مراغه و صاحب زیج ایلخانی است. بزرگانی همچون علامه حلی، قطب الدین شیرازی و... در مکتب وی پرورش یافتند.

وی كتب و رساله های علمی متعددی در موضوعات گوناگون به رشته تحریر درآورد که از آن جمله می توان به : تجرید الاعتقاد، شرح الاشارات، اخلاق ناصری، تحریر اصول اقلیدس و... اشاره کرد.

ولادت

محمد بن محمد بن حسن طوسى معروف به محقق طوسى و خواجه نصيرالدين طوسى در سال 597 هـ.ق در طوس متولد شد. پدرش محمد بن حسن از فقهاى اماميه و محدثان طوس بود. ...ادامه

تقویم
امروز: دوشنبه ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷ فوریه ۲۰۲۰
جمادی الثانی ۱۴۴۱ در تقویم ایران
شنبه ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷
یک‌شنبه ۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸
دوشنبه ۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
سه‌شنبه ۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۱+
چهارشنبه ۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴
پنج‌شنبه ۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
جمعه ۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶


محرم صفر
ربیع الاول ربیع الثانی
جمادی الاول جمادی الثانی
رجب شعبان
رمضان شوال
ذی القعده ذی الحجه

وقایع تاریخی ماه جمادی الثانی


۱۳٬۹۴۰ مقاله تا این لحظه