صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۱۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۳۲: سطر ۳۲:
  
  
@media (max-width: 1130px) {
+
@media (max-width: 1023px) {
 
     #li-alefba1,#li-alefba2,#co-right,#co-left,#mp-left,#mp-right{
 
     #li-alefba1,#li-alefba2,#co-right,#co-left,#mp-left,#mp-right{
 
float:none !important;
 
float:none !important;
سطر ۴۷: سطر ۴۷:
 
<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
 
<span style="font-size:170%;">[[دانشنامه اسلامی]]</span>
  
<span style="font-size:130%;">موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام</span>
+
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
 
 
تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامي، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهاي اسلامي، اصطلاحات اسلامي و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.
 
 
</center>
 
</center>
 
</div>
 
</div>
سطر ۵۶: سطر ۵۴:
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; float:right; background:transparent; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; float:right; background:transparent; text-align:center;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/آ|آ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ا|ا]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ب|ب]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/پ|پ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ت|ت]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ث|ث]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ج|ج]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/چ|چ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ح|ح]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/خ|خ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/د|د]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ذ|ذ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ر| ر]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ز| ز]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ژ| ژ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/س|س]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ش|ش]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
سطر ۷۹: سطر ۷۷:
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; float:left; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; float:left; text-align:center;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
 
|- style="background:#E4E5FF;"
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ص|ص]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ض|ض]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ط|ط]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ظ|ظ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ع|ع]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/غ|غ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ف|ف]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ق|ق]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ک|ک]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/گ|گ]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ل|ل]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/م|م]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ن|ن]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/و|و]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]  
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ه|ه]]
|style=" width:6%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
+
| style=" width:6%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/ی|ی]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
     <div id="co-right">
 
     <div id="co-right">
     {|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:center; border-style:solid;"
+
     {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center;height: 300px; float:center; border-style:solid;"
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|''' [[:رده:قرآن|قرآن]]'''  
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:قرآن|قرآن]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:علوم قرآنی |علوم قرآنی]] - [[:رده:آیات و سور|آیات و سور]] - [[:رده:معارف قرآن|معارف قرآن]] - [[:رده:آداب قرآن|آداب قرآن]] - [[:رده:اعلام قرآن|اعلام قرآن]] - [[:رده:تفسیر قرآن|تفسیر قرآن]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:علوم قرآنی |علوم قرآنی]] - [[:رده:آیات و سور|آیات و سور]] - [[:رده:معارف قرآن|معارف قرآن]] - [[:رده:آداب قرآن|آداب قرآن]] - [[:رده:اعلام قرآن|اعلام قرآن]] - [[:رده:تفسیر قرآن|تفسیر قرآن]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|'''[[:رده:اهل البیت | اهل البیت]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:اهل البیت | اهل البیت]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:جایگاه اهل البیت | جایگاه اهل البیت]] - [[:رده:پیامبر اکرم | پیامبر اسلام]] - [[:رده:ائمه اطهار | ائمه اطهار]] - [[:رده: حضرت فاطمه سلام الله علیها| حضرت فاطمه سلام الله علیها]] - [[:رده:اصحاب اهل البیت علیهم السلام | اصحاب اهل البیت]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:جایگاه اهل البیت | جایگاه اهل البیت]] - [[:رده:پیامبر اکرم | پیامبر اسلام]] - [[:رده:ائمه اطهار | ائمه اطهار]] - [[:رده: حضرت فاطمه سلام الله علیها| حضرت فاطمه سلام الله علیها]] - [[:رده:اصحاب اهل البیت علیهم السلام | اصحاب اهل البیت]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|''' [[:رده:حدیث|حدیث]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |''' [[:رده:حدیث|حدیث]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:احادیث با عناوین خاص|احادیث با عناوین خاص]] - [[:رده:منابع حدیثی|منابع حدیثی]] - [[:رده:علوم حدیث|علوم حدیث]] - [[:رده:اصطلاحات حدیثی|اصطلاحات حدیثی]] - [[:رده:راویان حدیث|راویان حدیث]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:احادیث با عناوین خاص|احادیث با عناوین خاص]] - [[:رده:منابع حدیثی|منابع حدیثی]] - [[:رده:علوم حدیث|علوم حدیث]] - [[:رده:اصطلاحات حدیثی|اصطلاحات حدیثی]] - [[:رده:راویان حدیث|راویان حدیث]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده: اعتقادات|اعتقادات]] و [[:رده:کلام|کلام]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اعتقادات|اعتقادات]] و [[:رده:کلام|کلام]]'''
|style="width:40%"| [[:رده :تعاریف کلی|تعاریف کلی]] - [[:رده:توحید|توحید]] - [[:رده:نبوت|نبوت ]] - [[:رده:امامت|امامت]] - [[:رده:معاد|معاد]] - [[:رده:اصطلاحات کلامی|اصطلاحات کلامی]] -[[:رده:ادیان و فرق|ادیان و فرق]]
+
| style="width:40%" |[[:رده :تعاریف کلی|تعاریف کلی]] - [[:رده:توحید|توحید]] - [[:رده:نبوت|نبوت]] - [[:رده:امامت|امامت]] - [[:رده:معاد|معاد]] - [[:رده:اصطلاحات کلامی|اصطلاحات کلامی]] -[[:رده:ادیان و فرق|ادیان و فرق]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div id="co-left">
 
<div id="co-left">
{|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:left; border-style:solid;"
+
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="heading1:3em 3em 3em 1; text-align:center; float:left; border-style:solid; height: 300px;"
 
|-
 
|-
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده: اخلاق|اخلاق و آداب]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده: اخلاق|اخلاق و آداب]]'''
|style="width:40%"| [[:رده:کلیات اخلاق|کلیات اخلاق]] - [[:رده:اخلاق الهی|اخلاق الهی]] - [[:رده:اخلاق فردی|اخلاق فردی]] - [[:رده:اخلاق خانواده|اخلاق خانواده]] - [[:رده:اخلاق اجتماعی|اخلاق اجتماعی]] - [[:رده:آداب و سنن|آداب و سنن]] - [[:رده:دعا|دعا]] - [[:رده:زیارت|زیارت]]
+
| style="width:40%" |[[:رده:کلیات اخلاق|کلیات اخلاق]] - [[:رده:اخلاق الهی|اخلاق الهی]] - [[:رده:اخلاق فردی|اخلاق فردی]] - [[:رده:اخلاق خانواده|اخلاق خانواده]] - [[:رده:اخلاق اجتماعی|اخلاق اجتماعی]] - [[:رده:آداب و سنن|آداب و سنن]] - [[:رده:دعا|دعا]] - [[:رده:زیارت|زیارت]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"|'''[[:رده:فقه و حقوق|فقه و حقوق]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:فقه و حقوق|فقه و حقوق]]'''
| [[:رده:فقه|فقه]] - [[:رده:احکام|احکام]] - [[:رده:آیات الاحکام|آیات الاحکام]] - [[:رده:حقوق|حقوق اسلامی]] - [[:رده:اصطلاحات فقهی | اصطلاحات فقهی]]  
+
|[[:رده:فقه|فقه]] - [[:رده:احکام|احکام]] - [[:رده:آیات الاحکام|آیات الاحکام]] - [[:رده:حقوق|حقوق اسلامی]] - [[:رده:اصول فقه|اصول فقه]] - [[:رده:اصطلاحات فقهی | اصطلاحات فقهی]]
 
|-
 
|-
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده:تاریخ و تمدن اسلام|تاریخ و تمدن]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:تاریخ و تمدن اسلام|تاریخ و تمدن]]'''
| [[:رده:تاریخ صدر اسلام|تاریخ صدر اسلام]] - [[:رده:تاریخ تشیع|تاریخ تشیع]] - [[:رده:جغرافیای تاریخی جهان اسلام|جغرافیای تاریخی جهان اسلام]] - [[:رده:سلسله های حکومتی|سلسله ها]] - [[:رده:تقویم تاریخ اسلام|تقویم]] - [[:رده:علم و هنر|علم و هنر]] - [[:رده:شخصیت ها|شخصیت ها]]
+
|[[:رده:تاریخ صدر اسلام|تاریخ صدر اسلام]] - [[:رده:تاریخ تشیع|تاریخ تشیع]] - [[:رده:جغرافیای تاریخی جهان اسلام|جغرافیای تاریخی جهان اسلام]] - [[:رده:سلسله های حکومتی|سلسله ها]] - [[:رده:تقویم تاریخ اسلام|تقویم]] - [[:رده:علم و هنر|علم و هنر]] - [[:رده:شخصیت ها|شخصیت ها]]
 
|-  
 
|-  
|style="width:10%; height:50px; background:#ccccff"| '''[[:رده:منابع اسلامی|منابع]] و [[:رده:مراکز و موسسات|مراکز]]'''
+
| style="width:10%; height:50px; background:#ccccff" |'''[[:رده:منابع اسلامی|منابع]] و [[:رده:مراکز و موسسات|مراکز]]'''
| [[:رده:منابع اسلامی|منابع اسلامی]] -[[:رده:مراکز و موسسات|مراکز و موسسات]]  - [[:رده:مدارس علمیه|مدارس علمیه]] - [[:رده:نشریات|نشریات]] - [[:رده:پایگاه‌های اسلامی|پایگاه های اسلامی]]
+
|[[:رده:منابع اسلامی|منابع اسلامی]] -[[:رده:مراکز و موسسات|مراکز و موسسات]]  - [[:رده:مدارس علمیه|مدارس علمیه]] - [[:رده:نشریات|نشریات]] - [[:رده:پایگاه‌های اسلامی|پایگاه های اسلامی]]
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
<div id="mp-right">{{نوشتار پیشنهادی هفته {{CURRENTWEEK}}}}
+
<div id="mp-right">{{#اگر:{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی مناسبت قمری}}|{{نوشتار پیشنهادی هفته {{CURRENTWEEK}}}}}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div id="mp-left">
 
<div id="mp-left">
      {{وقایع ماه ربیع الثانی}}
+
{{تقویم صفحه اول}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="hp-sep"></div>
 
<div class="hp-sep"></div>
سطر ۱۴۳: سطر ۱۴۱:
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
{| style="width:100%; margin-bottom:2px; margin-top:2px; vertical-align:top; font-size:100%; background:transparent; text-align:center;"
 
|-  
 
|-  
|colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|'''رده ها:'''
+
| colspan="4" rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |'''رده ها:'''
|colspan="18" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="18" style="background:#E4E5FF;" |
|rowspan="5" style="background:#E4E5FF;"|
+
| rowspan="5" style="background:#E4E5FF;" |
 
|-
 
|-
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:آ|آ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:آ|آ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ا|ا]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ا|ا]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده: ب|ب]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده: ب|ب]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:پ|پ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:پ|پ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ت|ت]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ت|ت]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ث|ث]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ث|ث]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ج|ج]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ج|ج]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:چ|چ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:چ|چ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ح|ح]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ح|ح]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:خ|خ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:خ|خ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:د|د]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:د|د]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ذ|ذ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ذ|ذ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ر| ر ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ر| ر]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ز| ز ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ز| ز]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ژ| ژ ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ژ| ژ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:س|س]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:س|س]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ش|ش]]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ش|ش]]
 
|-
 
|-
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ص|ص]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ص|ص]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ض|ض]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ض|ض]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ط|ط]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ط|ط]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ظ|ظ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ظ|ظ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ع|ع]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ع|ع]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:غ|غ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:غ|غ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ف|ف]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ف|ف]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ق|ق]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ق|ق]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ک|ک]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ک|ک]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:گ|گ]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:گ|گ]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ل|ل]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ل|ل]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:م|م]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:م|م]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ن|ن]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ن|ن]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:و|و]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:و|و]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ه|ه]]  
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ه|ه]]
|style=" width:5%"|[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ی|ی]]
+
| style=" width:5%" |[[ویژه:نمایه پیشوندی/رده:ی|ی]]
 
|-  
 
|-  
|colspan="22" style="background:#E4E5FF;"|
+
| colspan="22" style="background:#E4E5FF;" |
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۱

دانشنامه اسلامی

تبيين، توضيح و تفسير موضوعات مطرح اسلامی، وقايع تاريخ اسلام، شخصيتهای اسلامی، اصطلاحات اسلامی و ... با رویکرد شیعه اثنی عشری.

مقاله پیشنهادی

بحارالأنوار

بحار الانوار از مهمترین کتابهای جامع حدیث شیعه است. این کتاب توسط علامه مجلسی (1037 - 1110 هجرى) با همکاری گروهی از همکاران و شاگردان ایشان تدوین شده است.

نام کامل کتاب

نام كامل كتاب «بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام» است.

مولف

علامه مجلسى فرزند مولى محمد تقى معروف به مجلسی اول است. او در علوم مختلف اسلامى مانند تفسير، حديث، كلام، فقه، اصول، تاريخ، رجال و درايه مسلط، در بسیاری از آنها صاحب نظر بوده است. ...ادامه

تقویم
امروز: شنبه ۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۱ - ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰
جمادی الاول ۱۴۴۱ در تقویم ایران
شنبه ۱ ۸ ۱۵ ۲۲ ۲۹
یک‌شنبه ۲ ۹ ۱۶ ۲۳ ۳۰
دوشنبه ۳ ۱۰ ۱۷ ۲۴
سه‌شنبه ۴ ۱۱ ۱۸ ۲۵
چهارشنبه ۵ ۱۲ ۱۹ ۲۶
پنج‌شنبه ۶ ۱۳ ۲۰ ۲۷
جمعه ۷ ۱۴ ۲۱ ۲۸


محرم صفر
ربیع الاول ربیع الثانی
جمادی الاول جمادی الثانی
رجب شعبان
رمضان شوال
ذی القعده ذی الحجه

وقایع تاریخی ماه جمادی الاول


۱۳٬۸۹۰ مقاله تا این لحظه