نمایش مبدأ برای سوره انشراح

پرش به: ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلایل ندارید:

 • شما باید، پیش از ویرایش صفحات، آدرس ایمیل خود را مشخص و تأیید کنید. لطفاً از طریق ترجیحات کاربر این کار را صورت دهید.
 • دسترسی نشانی آی‌پی شما قطع شده‌است، زیرا این نشانی آی‌پی توسط کاربر دیگری استفاده شده که دسترسی او توسط Admin قطع شده‌است. دلیل ارائه‌شده چنین است:
  به طور خودکار بسته شد چون آی‌پی شما به تازگی توسط کاربر «فرزند ایران اسلامی» استفاده شده‌است.
  دلیل قطع دسترسی فرزند ایران اسلامی چنین است "توضیح در صفحه بحث کاربر"
  • شروع قطع دسترسی: ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۵۹
  • پایان قطع دسترسی: ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۵۹
  • کاربری هدف قطع دسترسی: 37.255.172.202
  شما می‌توانید با Admin یا مدیری دیگر تماس بگیرید و در این باره صحبت کنید. توجه کنید که شما نمی‌توانید از قابلیت «ایمیل به این کاربر» استفاده کنید مگر آنکه نشانی ایمیل معتبری در ترجیحات کاربری خودتان ثبت کرده باشید و نیز باید امکان استفاده از این قابلیت برای شما قطع نشده باشد. نشانی آی‌پی فعلی شما 37.255.172.202 و شمارهٔ قطع دسترسی شما 4 است. لطفاً تمامی جزئیات فوق را در کلیهٔ درخواست‌هایی که در این باره مطرح می‌کنید ذکر کنید.

می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به سوره انشراح.