خانبابا بیانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


قرن: 14

ولادت: 1288 ش

نویسنده و استاد دانشگاه. در همدان متولد شد. تحصیلات متوسطه و عالى خود را در مدارس درالفنون و دارالمعلمین عالى به پایان رسانید. سپس براى تكمیل معلومات به اروپا رفت و موفق به اخذ گواهینامه دكتراى تاریخ از دانشگاه سوربن پاریس شد.

بیانى از سال 1316 ش در دانشكده‌ى ادبیات و دانشسراى عالى، مدیریت كل نگارش وزارت فرهنگ، ریاست دانشكده‌ى ادبیات و دانشگاه تبریز، مدیریت كل دانشگاه تهران، معاونت نخست‌وزیرى و سرپرستى اداره‌ى كل تبلیغات و انتشارات، نمایندگى مجلس سنا، عضو شوراى عالى فرهنگ و پیشاهنگى خدمت كرده است.

آثار او از ترجمه و تألیف بدین قرار است: «روابط سیاسى ایران با دولتهاى غرب اروپا در زمان صفویه»، به زبان فرانسه؛ «تاریخ مغول»؛ «تاریخ ایران از آغاز اسلام تا ظهور سلسله پهلوى و تاریخ اروپا از پطر اول تا بیسمارك»؛ «تاریخ دیپلماسى ایران»؛ «توسعه‌ى كتابخانه‌هاى عمومى»؛ «تارخى ژول مازارن صدر اعظم فرانسه»؛ «تاریخ عمومى» در دو جلد؛ «تفوق و برترى اسپانیا»؛ «نهضت هاى ایران بعد از اسلام»؛ «تاریخ اسلام»؛ «تاریخ ایران».

منابع