سوره صف

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
<<ممتحنه صف جمعه>>
شماره: ۶۱
جزء : ۲۸
محل نزول: مدینه
ترتيب نزول : ۱۱۱
تعداد آیه : ۱۴
متن و ترجمه سوره

فهرست سوره‌های قرآن


سوره صف شصت و یکمین سوره از قرآن است و دارای 14 آیه است. این سوره یکی از مسبحات است

نزول

سوره صف مدنی است.این سوره در ترتیب مصحف شصت و یکمین سوره و در ترتیب نزول صدو یازدهمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره تغابن و پس از آن سوره فتح نازل شده است.

تعداد آیات

این سوره بدون اختلاف شامل چهارده آیه است.

نام دیگر سوره

سوره «صفّ» به سوره حواريّين و سوره «حضرت عیسی» عليه السلام هم موسوم شده است.

فضيلت آن

ابى بن كعب از پیامبر اسلام صلى اللَه عليه و آله روايت نموده كه فرمود: هر كس سوره عيسى عليه السلام را بخواند حضرت عيسى علیه السلام مادامى كه در دنيا است براى او صلوات و درود فرستاده و استغفار كند و در روز قيامت رفيق حضرت عيسى عليه السلام باشد.

ابو بصير از امام باقر علیه السلام روايت كرده كه هر كس سوره صف را بخواند و در نمازهاى واجب و نوافل مداومت بقرائت آن نمايد خداوند او را با فرشتگان و پيامبران مرسل رديف و هم صف قرار دهد.[۱]

هدف و محتوای سوره

اين سوره، مؤمنين را ترغيب و تحريك می‌كند بر اينكه در راه خدا جهاد نموده، با دشمنان دين او كارزار نمايند. و خبر می‌دهد كه اين دين نورى است درخشان از جانب خداى سبحان كه كفار اهل كتاب می‌خواهند آن را با دهان خود خاموش كنند، ولى خدا نور آن را تمام می‌كند، هر چند كه كافران كراهت داشته باشند، و دين خود را بر تمامى اديان غلبه میدهد هر چند كه مشركين نخواهند. و اين پيغمبرى كه به وى ايمان آورده ‌اند فرستاده‌اى است از طرف خداى سبحان، او را فرستاده تا هدايت باشد، و دين حق را به شما برساند، و اين همان است كه عيسى بن مريم (ع) بنى اسرائيل را به آمدنش بشارت داد.

پس بر مؤمنين است كه كمر همت بر اطاعتش ببندند، و آنچه امر می‌كند امتثال كنند، و در راه خدا جهاد نموده، خدا را در دينش يارى كنند، تا خداى تعالى به سعادت آخرتشان رسانيده، ياريشان كند، و در دنيا فتح و پيروزى نصيبشان كند، و بر دشمنانشان غالب و مسلط نمايد. و نيز بر مؤمنين است كه هرگز آنچه را كه خود عمل نمیكنند به ديگران نگويند، و در آنچه وعده می‌دهند تخلف ننمايند، كه اين گونه اعمال ايشان را مستوجب خشمى از خدا نموده، رسول را آزار مى‌دهد. و اين خطر را هم دارد كه خدا دلهايشان را منحرف سازد، همان طور كه با قوم موسى (ع) چنين كرد، چون با اينكه می‌دانستند آن جناب رسول خدا به سوى ايشان است، مع ذلك آزارش دادند. و خدا مردم ستمكار را هدايت نمی‌كند [۲]

پانویس

  1. ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌24، ص388
  2. ترجمه الميزان، ج‌19، ص: 420

منابع

  • فضل بن حسن طبرسی، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌24، ص388.
  • محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان،ج‌19، ص: 420، قم 1374
  • ترتیب نزول سوره ها، در همین دانشنامه

پیوست

سوره صف/متن و ترجمه

سوره قبلی:

۶۰.الممتحنة

۶۱.الصف سوره بعدی:

۶۲.الجمعة

۱.سوره فاتحه ۲.سوره بقره ۳.سوره آل عمران ۴.سوره نساء ۵.سوره مائده ۶.سوره انعام ۷.سوره اعراف ۸.سوره انفال ۹.سوره توبه ۱۰.سوره یونس ۱۱.سوره هود ۱۲.سوره یوسف ۱۳.سوره رعد ۱۴.سوره ابراهیم ۱۵.سوره حجر ۱۶.سوره نحل ۱۷.سوره اسراء ۱۸.سوره کهف ۱۹.سوره مریم ۲۰.سوره طه ۲۱.سوره انبیاء ۲۲.سوره حج ۲۳.سوره مومنون ۲۴.سوره نور ۲۵.سوره فرقان ۲۶.سوره شعراء ۲۷.سوره نمل ۲۸.سوره قصص ۲۹.سوره عنکبوت ۳۰.سوره روم ۳۱.سوره لقمان ۳۲.سوره سجده ۳۳.سوره احزاب ۳۴.سوره سبأ ۳۵.سوره فاطر ۳۶.سوره یس ۳۷.سوره صافات ۳۸.سوره ص ۳۹.سوره زمر ۴۰.سوره غافر ۴۱.سوره فصلت ۴۲.سوره شوری ۴۳.سوره زخرف ۴۴.سوره دخان ۴۵.سوره جاثیه ۴۶.سوره احقاف ۴۷.سوره محمد ۴۸.سوره فتح ۴۹.سوره حجرات ۵۰.سوره ق ۵۱.سوره ذاریات ۵۲.سوره طور ۵۳.سوره نجم ۵۴.سوره قمر ۵۵.سوره الرحمن ۵۶.سوره واقعه ۵۷.سوره حدید ۵۸.سوره مجادله ۵۹.سوره حشر ۶۰.سوره ممتحنه ۶۱.سوره صف ۶۲.سوره جمعه ۶۳.سوره منافقون ۶۴.سوره تغابن ۶۵.سوره طلاق ۶۶.سوره تحریم ۶۷.سوره ملک ۶۸.سوره قلم ۶۹.سوره الحاقه ۷۰.سوره معارج ۷۱.سوره نوح ۷۲.سوره جن ۷۳.سوره مزمل ۷۴.سوره مدثر ۷۵.سوره قیامه ۷۶.سوره انسان ۷۷.سوره مرسلات ۷۸.سوره نبأ ۷۹.سوره نازعات ۸۰.سوره عبس ۸۱.سوره تکویر ۸۲.سوره انفطار ۸۳.سوره مطففین ۸۴.سوره انشقاق ۸۵.سوره بروج ۸۶.سوره طارق ۸۷.سوره اعلی ۸۸.سوره غاشیه ۸۹.سوره فجر ۹۰.سوره بلد ۹۱.سوره شمس ۹۲.سوره لیل ۹۳.سوره ضحی ۹۴.سوره انشراح ۹۵.سوره تین ۹۶.سوره علق ۹۷.سوره قدر ۹۸.سوره بینه ۹۹.سوره زلزال ۱۰۰.سوره عادیات ۱۰۱.سوره قارعه ۱۰۲.سوره تکاثر ۱۰۳.سوره عصر ۱۰۴.سوره همزه ۱۰۵.سوره فیل ۱۰۶.سوره قریش ۱۰۷.سوره ماعون ۱۰۸.سوره کوثر ۱۰۹.سوره کافرون ۱۱۰.سوره نصر ۱۱۱.سوره مسد ۱۱۲.سوره اخلاص ۱۱۳.سوره فلق ۱۱۴.سوره ناس

قرآن
متن و ترجمه قرآن
اوصاف قرآن (اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن
علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
رده ها: سوره های قرآن * آیات قرآن * واژگان قرآنی * شخصیت های قرآنی * قصه های قرآنی * علوم قرآنی * معارف قرآن