کلبعلی زرگر هراتی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


کلبعلی زرگر هراتی

قرن: 13

(س سیزدهم ق)

شاعر. از مردم هرات و زرگرباشى شاهزاده كامران میرزاى افغان بود. از اوست:


خور كسب نور مى‌كند از روى رامجى من مشترى صفت شده هندوى رامجى

حاجى رود به كعبه، ندانم چه غفلت است گویا نبرده ره به سر كوى رامجى

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14