کارنامۀ شیخ فضل الله نوری

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

کتاب ِ کارنامۀ شیخ فضل الله نوری تألیف علی ابوالحسنی (مُنذِر)، روحانی و پژوهشگر تاریخ ِ قرن معاصر است.

کتاب، حجم اندک دارد .

کتاب در یک جلد نگارش شده است.

کتاب کارنامۀ شیخ فضل الله نوری در چهار بخش موضوعی نگارش شده است:

1. چرا شیخ حامی ِ عدالتخانه و مخالف مشروطه بود؟

الف. تبیین ِ واژه ها

ب. فلسفۀ سیاسی ِ عدالتخانه

ج. وُجوه ِ اشتراک و افتراق ِ مشروطه از عدالتخانه

د. ملّت ایران، عدالت اسلامی می خواست، نه مشروطۀ فرنگی!

2. آیا شیخ، آخوند درباری بود؟

3. چرا شیخ از محمدعلیشاه حمایت کرد؟

4. دیدگاهها، رهنمودها و هشدار های اسلامی شیخ فضل الله نوری

مؤلف در این کتاب تحلیل ساده و روان دارد.

کتاب کارنامۀ شیخ فضل الله نوری نکات حکومت اسلامی را بیان کرده است .

مؤلف، اندیشه ی شیخ فضل الله نوری را پیرامون مشروطه ی مشروعه بررسی کرده است.

کتاب ِ کارنامۀ شیخ فضل الله نوری در زمینه ی تاریخ شیعه است .


نمونه ای از متن[ویرایش]

در قسمتی از کتاب ِ کارنامۀ شیخ فضل الله نوری که مربوط به بخش ِ «گسترش دایره ی نیاز به قانون، و تقلید از قوانین غرب» است نویسنده شرح می‌دهد:

در واقع، هواداران مشروطۀ غربی (بر خلاف ِ هدف و خواسته ی ملت مسلمان در قیام عدالتخواهی) «در دایرۀ احتیاج به قانون، توسعه قائل می شدند» و با ترفند های گوناگون، گام به گام روحانیت را از منزلت دینی_ اجتماعی خویش (اجرای احکام شرع) عقب زده و با «حربۀ قانون»! به انزوا می کشاندند، انزوایی که در واقع، چیزی جز انزوای شریعت و اخراج دین از صحنۀ سیاست نبود...


منابع[ویرایش]