صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس راهنما:روش ویرایش یک صفحه(۴٬۳۲۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس سوره فاتحه/متن و ترجمه(۲٬۰۱۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس سوره 1/متن و ترجمه(۶۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس صفحهٔ اصلی(۱۱٬۴۴۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:مقاله پیشنهادی(۱٬۷۰۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
‏۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۷ سوره ۱/متن و ترجمه(۶۵ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده سوره ۱/متن و ترجمه به سوره فاتحه/متن و ترجمه منتقل شد
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۵۷ الگو:Navbox(۱۲۸ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده، آبشاری  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۵۸ الگو:Documentation subpage(۱٬۶۷۹ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۰ پودمان:Navbox(۱۱٬۷۱۰ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده، آبشاری  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۱ پودمان:Arguments(۱۰٬۰۵۴ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده، آبشاری  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۳ پودمان:Message box(۱۷٬۳۶۰ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۴ پودمان:No globals(۳۰۷ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۴ الگو:Navbox/توضیحات(۳۸٬۵۹۰ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۵ پودمان:Category handler(۷٬۸۹۵ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده، آبشاری  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۶ پودمان:Yesno(۸۹۶ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۶ پودمان:Documentation/config(۱۹٬۶۹۳ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۷ پودمان:Message box/configuration(۶٬۳۱۷ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۷ پودمان:Category handler/data(۶۳۱ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۸ پودمان:Category handler/config(۵٬۸۴۷ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده، آبشاری  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۸ پودمان:Category handler/shared(۸۸۸ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۹ پودمان:Category handler/blacklist(۸۵۲ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده، آبشاری  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۹ پودمان:Namespace detect/data(۲٬۵۷۷ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۹ پودمان:Namespace detect/config(۳٬۵۴۵ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۰ پودمان:Lua banner(۲٬۴۲۱ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده، آبشاری  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۰ پودمان:List(۵٬۵۸۸ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۱ پودمان:Color contrast(۵٬۷۴۳ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۱ پودمان:Color contrast/colors(۶٬۱۱۹ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۴ الگو:High-risk(۱٬۴۱۴ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۴ الگو:Ombox(۱۴۶ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۴ پودمان:Break(۲۹۷ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۵ الگو:Navbox subgroup(۵٬۹۵۹ بایت) بی‌پایان Zamani (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده