تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۰:۰۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۶:۲۰  کعبه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۵۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۱۹  مكه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱۳). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)

‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۷:۰۹  بهشت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۶۹). . [سید مهدی خدایی‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۷۷). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (احوال و اعمال بهشتیان: افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (درهای بهشت: 1) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۶:۵۴  بهشت‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۴۶۶). . [سید مهدی خدایی‏ (۶×)]
     
‏۰۶:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۵). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (درجات بهشت: افزودن آیه) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۶). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۵). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (بهشت در آموزه های ادیان: 1) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (نعمتها و لذتهای بهشت: ویرایش عناوین) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۰۶:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۳). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (بهشت در آموزه های ادیان: 1) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۴۰). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۶:۵۹  بهشت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۱). . [سید مهدی خدایی‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (1)
 جز   
‏۰۵:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (میهمان خانه خدا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۲۱  قیامت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۰۹  مفضل بن عمر جعفی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۱۵  بهشت‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۸۶۶). . [سید مهدی خدایی‏ (۷×)]
     
‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۶۳۱). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۷). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (نامهای بهشت: افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷٬۷۸۵). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (سه نظريه درباره مكان بهشت: حذف زوائد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (درهای بهشت: افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۷:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰۹). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷۷). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (میهمان خانه خدا: افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱۱). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (میهمان خانه خدا: 1) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)