تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۱ ‏۱۸:۱۷
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۱

     ‏۰۹:۳۰  پیامبر اسلام‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۱۸). . [Mohammadi‏ (۸×)]
     
‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۶). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال دهم هجرت)
     
‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال ششم هجرت (سنة الاستئناس))
     
‏۰۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۷). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال ششم هجرت (سنة الاستئناس))
     
‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال سوم هجرت)
     
‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال سوم هجرت)
     
‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال سوم هجرت)
     
‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال سوم هجرت)
     
‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۳). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال سوم هجرت)

‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۵۶  پیامبر اسلام‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۲۰). . [Mohammadi‏ (۹×)]
     
‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷۶). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال دوم هجرت (سنة الامر))
     
‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال دوم هجرت (سنة الامر))
     
‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال دوم هجرت (سنة الامر))
     
‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال دوم هجرت (سنة الامر))
     
‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (سال اول هجرت)
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (هجرت مسلمانان به مدینه)
     
‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (هجرت رسول خدا به مدینه)
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (هجرت رسول خدا به مدینه)
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (ازدواج و فرزندان)