تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۱۲:۱۴
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۹:۵۴  اسلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۲۳  ابلیس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۴۹  نزول قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۶۸). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۴:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۵:۲۹  اعجاز قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۸). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۵:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۵:۵۰  اسامی و صفات قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
     ‏۱۰:۳۸  ایمان‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۴۱). . [Aghajani‏ (۷×)]
     
‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۳  آیه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۱۴). . [سید مهدی خدایی‏ (۶×)]
 جز   
‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۱). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (اولویت بندی و رتبه بندی) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     
‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (تعداد آیات قرآن)
     
‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۱۴۵). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۶۵۷). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۸٬۲۸۴). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب)
     
‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۴۶). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب)