تغییرات مرتبط با سوره قمر/متن و ترجمه

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده‌است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ مه ۲۰۱۸ ‏۱۶:۵۸
   
نام صفحه:

‏۲۱ مه ۲۰۱۸

     ‏۰۷:۲۲  فهرست قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۲ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۴×)]
     ‏۰۷:۲۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۷۵۹۴ صفحهٔ فهرست قرآن را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۷:۲۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۷۵۸۹ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۵۵ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۷۵۵۱ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۵۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۷۵۵۰ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۷:۲۱  الگو:متن و ترجمه سوره‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۵  الگو:کلیک آیه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۴). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۵:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ مه ۲۰۱۸

     ‏۰۹:۰۸  الگو:کلیک آیه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۶). . [Zamani‏ (۶×)]
     ‏۰۹:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۰۸ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۶×)]
     ‏۰۹:۰۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۹۹۲ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۰۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۹۹۱ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۴۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۹۸۸ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۴۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۹۸۷ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۰۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۹۶۷ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۰۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۹۶۶ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏

‏۱۶ مه ۲۰۱۸

     ‏۱۲:۱۱  الگو:متن و ترجمه سوره‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (-۴). . [Zamani‏ (۱۰×)]
     ‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 86860 توسط Zamani (بحث))
     ‏۱۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۱۱ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۱۵×)]
     ‏۱۲:۱۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۶۲ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۲:۰۵ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۶۱ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۲:۰۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۶۰ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۵۹ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۵۷ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۵۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۵۴ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۳۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۴۴ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۲۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۳۶ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۲۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۳۵ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۳۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۰۴ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۳۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۸۰۳ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۰:۲۵ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۷۹۸ صفحهٔ الگو:کلیک آیه را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۴۶ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۷۵۶ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۴۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۷۵۵ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۳۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۷۵۴ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۳۶ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۸۶۷۵۳ صفحهٔ الگو:متن و ترجمه سوره را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۱:۵۹  الگو:کلیک آیه‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴). . [Zamani‏ (۵×)]
     ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)