تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۶:۳۱
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۲۶  مهج الدعوات و منهج العبادات (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۵  مصباح الزائر (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۵  محاسبة النفس (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۹۶). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۵  فلاح السائل (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۴  فرج المهموم (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۳  فتح الأبواب (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۳  سعد السعود (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۲۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۲  جمال الأسبوع (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۲  الملاحم والفتن (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲۳). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۲  اللهوف (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۳۴۹). . [Akbari‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۳۲۵). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۱  الدروع الواقیة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۰  التحصین لابن طاووس (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۴۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۰  الأمان من الأخطار (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۶). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۹  اقبال الاعمال (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۸  ملاذ الاخیار (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۴۴). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۴  مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۴۴). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۲  حیوة القلوب (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۴۴). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۴۸  بحارالأنوار (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۸). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۳ (سیاههٔ انتقال) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ كفایة الأثر (کتاب) را به کفایة الأثر (کتاب) منتقل کرد ‏

‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۳۷  الأربعون حدیثا (علامه مجلسی) (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۴۴). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۲۲  نوادر الاخبار فيما يتعلق باصول الدين (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۳۲۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۵  الحقائق فی محاسن الأخلاق (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۳۱۹). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۴  الوافى (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۹  نثر اللآلي (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۸۲). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۳  اعلام الورى (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۷۵). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۴۲  مفتاح الفلاح (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۰۹:۴۰  المزار شیخ مفید (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۲۶). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۲۶  وسائل الشیعه (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۰۶  الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۵۰). . [Akbari‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸۶). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۳  مصباح المتهجد (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۵۱). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۵۹  نهج الفصاحه (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۷  نزهة الناظر (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۵). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۷  نثر اللآلي (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۷۸). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۱۵  تهذیب الأحکام (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۶۷). . Akbari (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۵۴  میزان الحکمه (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۳۶  موطأ مالک بن انس (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۸  منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)