تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۱۹:۱۳
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۰:۲۸  توسل به اهل بیت علیهم السلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲٬۶۹۵). . [Zamani‏ (۳×)]
     
‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷۱۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۷٬۳۰۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۶۷۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۶  توسل به اهل بیت علیهم السلام‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۹۵۵). . [Zamani‏ (۴×)]
     
‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۱۸۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۸۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۲۶ (سیاههٔ انتقال) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ توسل را به توسل به اهل بیت علیهم السلام منتقل کرد ‏
     ‏۱۲:۲۵  توسل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۳۳۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۱:۱۰  توسل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۰۹ (سیاههٔ انتقال) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ توسّل‌‌‌‌‌ را به توسل که تغییرمسیر بود منتقل کرد ‏
     ‏۱۰:۳۶  شفاعت‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۷۲۸). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۰۷۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۵۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۲۵  شفاعت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۰۴). . [Zamani‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۳  شفاعت‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۷۷). . [Zamani‏ (۳×)]
     
‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۷۹۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (شفاعت کنندگان)
     ‏۱۰:۱۶  سریه ذات السلاسل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۲۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۱۷  اباصلت هروی‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸۶). . [Mohammadi‏ (۱۰×)]
     
‏۰۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (آرشیو عکس و تصویر)
     
‏۰۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۳). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۵:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (وفات)
     
‏۰۵:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (اباصلت در نیشابور و خراسان)
     
‏۰۵:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (ابا صلت در نظر اهل سنت)
     
‏۰۵:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (ابا صلت در منظر اهل نظر)
     
‏۰۵:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۳). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (اباصلت در محضر امام رضا(ع))
     
‏۰۵:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (نام و نسب)
     
‏۰۵:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۷:۵۱  فضل بن شاذان‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۰). . [Mohammadi‏ (۴×)]
     
‏۱۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۱). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (رابطه وی با دیگر مذاهب شیعه)
     
‏۱۷:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (گفتار دانشمندان درباره فضل)
     
‏۱۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Mohammadi (بحث | مشارکت‌ها) (درک محضر چهار امام)
     ‏۱۳:۱۶  شفاعت‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۹۰۹). . [Zamani‏ (۵×)]
     
‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۶۵۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۹۴۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۱۹  سریه بئر معونه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)