تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ ‏۰۳:۰۹
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹

     ‏۰۷:۲۱  سوره نمل/متن و ترجمه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸٬۵۸۲). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۸٬۹۸۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ اکتبر ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۲۹  سوره صافات/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳٬۵۶۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۴۴  سوره احزاب/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۳٬۹۴۸). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۴  سوره قصص/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲٬۴۸۷). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۳  سوره شعراء/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶٬۹۵۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۱۵  سوره بقره/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۷  سوره انبیاء/متن و ترجمه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۰٬۲۷۹). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰٬۲۹۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۷  سوره طه/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹٬۷۱۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۳۱  سوره مریم/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸٬۳۰۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۰  سوره کهف/متن و ترجمه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۳٬۲۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)