تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۱۰:۲۳
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۶:۴۶  اسرائیلیات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴۲). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۵۴  تورات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۰۵  ناسخ و منسوخ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۲۱). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۰۹:۲۸  حضرت اسحاق علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲۸). . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) (6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۲۱  حضرت یعقوب علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۲۳  حضرت هارون علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۴). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها)