ولی شیرازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ولی شیرازی، محمدولی

قرن: 13

(س سیزدهم و چهاردهم ق)

شاعر، متخلص به ولى. وى علاوه بر تحصیل علم، خط شكسته را نیز خوب مى‌ نوشت. خانواده ‌ى او اهل فضل و دانش بودند و جدش حاج اكبر نواب، صاحب «تذكره ‌ى دلگشا» متخلص به بسمل، از فضلاى عصر خود بود. لازم به ذكر است فرصت شیرازى، صاحب «آثار عجم» صاحب عنوان را ملقب به آقا شاهزاده ذكر كرده است. از آثار وى: دیوان شعر.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14