فهرست وقایع ماه ذی الحجه

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از وقایع ماه ذی الحجه)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فهرست وقایع تاریخ اسلام در ماه ذی الحجه
عنوان ماه روز
ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)‌ بنا به نقلی ذی الحجه 1
تولد حضرت ابراهيم ذی الحجه 1
اعزام حضرت علي به جاي ابوبكر ذی الحجه 3
شهادت امام محمد تقي بنابر قولی ذی الحجه 5
مرگ منصور دوانقي ذی الحجه 6
شهادت امام محمد باقر ذی الحجه 7
وارد كردن امام موسي كاظم به زندان بصره ذی الحجه 8
نخستين حج حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل ذی الحجه 8
استقرار مراسم حج در ذي حجه ذی الحجه 8
روز ترويه و آغاز مراسم حج تمتع ذی الحجه 8
خروج امام حسين از مكه ذی الحجه 8
واقعه فخ ذی الحجه 8
ماجراي سد ابواب و استثناي حضرت علي ذی الحجه 9
شهادت مسلم بن عقيل در كوفه ذی الحجه 9
وفات ابوالعباس سفاح ذی الحجه 10
وفات واقدي ذی الحجه 11
معجزه شق القمر از سوي پيامبر ذی الحجه 14
ميلاد مسعود امام علي النقي ذی الحجه 15
رويدادهايي براي برخي از پيامبران ذی الحجه 18
عيد سعيد غدير و منصوب شدن حضرت علي به جانشيني پيامبر ذی الحجه 18
كشته شدن عثمان بن عفان ذی الحجه 18
اقدام مردم براي بيعت با امام علي ذی الحجه 18
ازدواج حضرت علي با فاطمه زهرا ذی الحجه 19
شهادت ميثم تمار در كوفه ذی الحجه 22
مباهله پيامبر با نصاراي نجران ذی الحجه 24
انگشتر بخشي حضرت علي به مستمند و نزول آيه ولايت ذی الحجه 24
روزه حضرت علي و همسر و فرزندانش و بخشش سه افطاري به نيازمندان ذی الحجه 25
كشته شدن عمر بن خطاب به دست فيروز ابولؤلؤي ايراني ذی الحجه 27
واقعه حره ذی الحجه 28